Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã

25/04/2019 | 09:59 AM  | cms-view-count: 104362
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh

24/04/2019 | 02:40 PM  | cms-view-count: 104548
Để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày  12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ...

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

24/04/2019 | 02:29 PM  | cms-view-count: 83977
Nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động kinh doanh du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019;...

Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

24/04/2019 | 10:52 AM  | cms-view-count: 66089
Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải...

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/04/2019 | 09:36 AM  | cms-view-count: 31748
Thực hiện Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm...

Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” tỉnh Đắk Nông

24/04/2019 | 09:14 AM  | cms-view-count: 25186
Liên hoan do Hội đồng Đội tỉnh Đắk Nông tổ chức vào tối 23/4 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2019).

Nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

24/04/2019 | 08:44 AM  | cms-view-count: 35387
Công tác giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành chức năng, các...

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh xây dựng và duy trì Website thương mại điện tử năm 2019

23/04/2019 | 03:07 PM  | cms-view-count: 45427
Thực hiện Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019. Sở Công Thương tỉnh...

Xây dựng lực lượng quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng

23/04/2019 | 02:55 PM  | cms-view-count: 18252
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông luôn xem việc xây dựng lực lượng quân sự (LLQS) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt để hoàn thành...

Đại đội bộ binh 4 tích cực thực hiện phong trào "Đơn vị không khói thuốc lá"

23/04/2019 | 02:53 PM  | cms-view-count: 11443
Xây dựng môi trường doanh trại xanh- sạch đẹp- văn hóa là mục tiêu mà Đại đội bộ binh 4 (C4) (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút) tập trung thực hiện. Trong đó, phong trào "Đơn vị không khói thuốc...