Giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

25/04/2019 | 03:24 PM  | cms-view-count: 35822
Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1//2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,...

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019

25/04/2019 | 10:15 AM  | cms-view-count: 27000
Phiên họp thường kỳ được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức vào chiều 24/4 nhằm xem xét các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã

25/04/2019 | 09:59 AM  | cms-view-count: 25723
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh

24/04/2019 | 02:40 PM  | cms-view-count: 26038
Để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày  12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ...

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

24/04/2019 | 02:29 PM  | cms-view-count: 23398
Nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động kinh doanh du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019;...

Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

24/04/2019 | 10:52 AM  | cms-view-count: 17046
Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải...

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/04/2019 | 09:36 AM  | cms-view-count: 8188
Thực hiện Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm...

Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” tỉnh Đắk Nông

24/04/2019 | 09:14 AM  | cms-view-count: 6448
Liên hoan do Hội đồng Đội tỉnh Đắk Nông tổ chức vào tối 23/4 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2019).

Nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

24/04/2019 | 08:44 AM  | cms-view-count: 10972
Công tác giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành chức năng, các...

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh xây dựng và duy trì Website thương mại điện tử năm 2019

23/04/2019 | 03:07 PM  | cms-view-count: 11502
Thực hiện Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019. Sở Công Thương tỉnh...