AN NINH - QUỐC PHÒNG

Ban CHQS thị xã Gia Nghĩa, làm tốt vai trò tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
cms-publish-date 11/09/2018 | 10:07  | cms-view-count: 3224

Trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã phát huy tốt vai trò tham mưu trúng, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

Lễ giao quân hàng năm của thị xã Gia Nghĩa được tổ chức trang trọng, ấm áp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Theo đó, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới".

Địa phương đã bố trí kinh phí xây dựng thao trường bắn có diện tích 5,3 ha; quy hoạch khu căn cứ chiến đấu mô phỏng; làm mới, tu sửa các mô hình học cụ các loại..., đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đối với cấp thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường đạt kết quả khá trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Ban CHQS thị xã phối hợp tìm kiếm cất bốc mộ liệt sĩ

Đến nay, thị xã đã đầu tư xây nhà làm việc cho Ban CHQS của 7/8 xã, phường. Các chế độ, chính sách đối với dân quân, dự bị động viên được bảo đảm. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường làm tốt các khâu, các bước, từ tuyên truyền, giáo dục đến đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, nên thị xã luôn đạt chỉ tiêu tuyển quân. Lễ giao quân được tổ chức trang trọng, ấm áp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về được đón tiếp chu đáo và đăng ký vào ngạch dự bị đúng quy định.

Ban CHQS thị xã đã tham mưu và chủ động sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lực lượng phù hợp với tổ chức biên chế, bảo đảm đủ về số lượng, coi trọng nâng cao chất lượng và độ tin cậy về chính trị. Đến nay, thị xã đã xây dựng đủ 100% đầu mối, tổ chức các đơn vị dự bị động viên; sắp xếp quân số theo biên chế đạt 99%.

Công tác huấn luyện luôn bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp, coi trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí trang bị trong biên chế. Với tinh thần quyết tâm "Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi", kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hàng năm của lực lượng quân sự thị xã đạt loại khá, tỷ lệ khá giỏi đạt 75,6%.

Hàng năm, Ban CHQS thị xã đã tổ chức huấn luyện tốt cho lực lượng tự vệ Khối các cơ quan tỉnh

Theo Thiếu tá Bùi Công Trứ, Chính trị viên phó Ban CHQS thị xã Gia Nghĩa, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự - quốc phòng địa phương, chủ động nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Theo Đăk nông Online

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 0