AN NINH - QUỐC PHÒNG

Làm hết sức mình, bảo đảm cho diễn tập thành công
cms-publish-date 08/10/2018 | 03:09  | cms-view-count: 1658

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Đắk Nông năm 2018 (ĐN-18) là hình thức huấn luyện bậc cao, toàn diện trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, với không gian rộng, thời gian dài, nhiều thành phần, lực lượng tham gia.

Phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là trung tâm phối hợp hiệp đồng cung cấp ý định tác chiến, nhu cầu bảo đảm quốc phòng, mẫu biểu số liệu, ý định sử dụng lực lượng, phương tiện, hướng dẫn, trợ giúp các ngành, đoàn thể xây dựng được gần 500 đầu văn kiện diễn tập. Riêng lực lượng quân sự đã chuẩn bị 12 văn kiện lãnh đạo, điều hành và 152 văn kiện khung tập.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh kiểm tra sơ sồ bố trí các lực lượng thực binh tại thao trường Đức Xuyên

Cùng với tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự hiểu sâu sắc về nhiệm vụ được giao, đơn vị đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh, từ đó thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ CHQS tỉnh còn phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, giúp cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng vũ trang làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng ý định của Quân khu. Đơn vị xây dựng sơ đồ bố trí các khu vực diễn tập, thiết bị sở chỉ huy diễn tập vận hành cơ chế, lắp đặt biển bảng, âm thanh, triển khai mạng thông tin các phòng họp, phòng làm việc đầy đủ vật chất bảo đảm.

Doanh trại tại khu vực thao trường thực binh bắn đạn thật vẫn bảo đảm chính quy

 

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn diễn tập KVPT tỉnh Đắk Nông năm 2018 do Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 tổ chức, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã khẳng định: Diễn tập KVPT theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị là nội dung hết sức quan trọng, nhằm đưa đường lối quân sự của Đảng vào cuộc sống cũng như hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang địa phương trong các trạng thái quốc phòng. Qua diễn tập, khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc, kịp thời đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, các cơ quan, đơn vị, bộ khung diễn tập cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa công tác diễn tập, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện và thực hành diễn tập đúng theo kế hoạch.

Ở khu thực binh bắn đạn thật, lực lượng quân sự cũng tiến hành xây dựng công sự, trận địa, thiết bị thao trường, triển khai huấn luyện, hợp luyện cho các lực lượng. Riêng Trung đoàn 994 đảm nhận tiếp nhận và huấn luyện lực lượng dự bị động viên trực tiếp thực binh bắn đạn thật trong diễn tập, đã tổ chức xây dựng cổng chào, trang trí nơi tiếp nhận quân, phát động thi đua, tạo khí thế động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cao nhất.

Các đơn vị tham gia diễn tập thực binh tại thao trường Đức Xuyên còn tăng gia sản xuất để bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ

Cùng với duy trì có nền nếp công tác vệ sinh trong ngày, trong tuần, lực lượng quân sự tỉnh tăng cường tổng vệ sinh môi trường, nhà ăn, nhà bếp, nhất là khu vực chế biến và chia thức ăn nơi dã ngoại. Nguyên liệu, thực phẩm trước khi nhập bếp phải qua kiểm tra theo chế độ kiểm thực ba bước và được sơ chế kịp thời, ăn buổi nào nhập buổi đó. Chất đốt, sản phẩm tăng gia sản xuất, chăn nuôi của các cơ quan, đơn vị được tận dụng đưa vào bữa ăn trên thao trường. Bộ phận hậu cần cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nguồn nước giếng, nước suối và phun thuốc xịt muỗi tại khu vực doanh trại các đơn vị, thiết lập một tổ quân y, bố trí 6 tổ y tế, 3 xe cứu thương, cơ số thuốc đủ phục vụ điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ...

Ngoài ra, đơn vị còn bảo đảm đầy đủ điện nước, các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tại khu vực vận hành cơ chế và các khu vực thực binh. Việc kiểm tra, rà soát vũ khí, trang bị cho huấn luyện, thực binh bắn đạn thật có tình trạng kỹ thuật tốt nhất cũng như tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí khí tài, phương tiện xe máy, xe ô tô các loại cũng được chú trọng. Đạn dược tiếp nhận từ kho Quân khu về kho Bộ CHQS tỉnh được sắp xếp khoa học, sẵn sàng cấp phát khi có lệnh. Các tổ bảo đảm kỹ thuật pháo mặt đất, pháo cao xạ, vũ khí bộ binh sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống hỏng hóc xảy ra.  

Đến thăm, động viên các lực lượng tham gia diễn tập thực binh tại thao trường Đức Xuyên mới đây, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong công tác chuẩn bị diễn tập, nhất là việc phối hợp, bố trí, sắp xếp, chăm lo đời sống. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị.

Đặc biệt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nhất là kết luận sau những chuyến kiểm tra của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh tập trung khắc phục ngay, quyết liệt, triệt để những hạn chế, thiếu sót. Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Với vai trò, trách nhiệm của mình, Bộ CHQS tỉnh nỗ lực làm hết sức mình, bảo đảm cho Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 thực sự là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất nhằm kiểm nghiệm khả năng vận hành cơ chế và huy động tiềm lực các mặt của địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình và khi có chiến tranh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đến thời điểm này Đắk Nông đã sẵn sàng bước vào diễn tập KVPT tỉnh năm 2018, để thêm một lần nữa khẳng định hiệu quả công tác vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị cũng như năng lực tham mưu của các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang.

 

Qua 2 đợt diễn tập thử các khối đã vận hành nghiêm cơ chế theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Các phiên họp tập trung giải quyết tốt các tình huống, thực hiện đúng trình tự, phát huy dân chủ trong thảo luận. Các vai tập chú trọng thể hiện vai trò làm tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp với các tình huống đặt ra và sát với thực tế địa phương, soát xét, điều chỉnh, bổ sung và báo cáo kế hoạch của ngành mình theo đúng kế hoạch điều hành chung.

 

Theo Đắk Nông Online

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 0