Sơ kết chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh
cms-publish-date 27/11/2018 | 08:12  | cms-view-count: 9574

Chiều 26/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2016 - 2020, từ đầu năm đến nay, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội và hướng dẫn tuyên truyền về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững ổn định trật tự, an toàn toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, chiến sỹ.

Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình phối hợp còn một số hạn chế như: Công tác theo dõi, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Chương trình phối hợp còn chậm, chưa kịp thời; phần việc phối hợp giữa 2 cơ quan chưa nhiều. Trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch có lúc chưa kịp thời, chưa nhạy bén và sắc sảo. Việc theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở các cấp còn chậm, chưa thường xuyên. Nhiều huyện, thị xã chưa chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch giữa lực lượng công an và Ban tuyên giáo cùng cấp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, Công an tỉnh đôn đốc Công an các huyện, thị xã xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa lực lượng công an và Ban tuyên giáo cùng cấp

 

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện hiệu quả đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đặc biệt trong công tác đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Thanh Tùng

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng: 0