Hiệu quả từ các mô hình phòng, chống tội phạm từ cơ sở
cms-publish-date 10/12/2019 | 08:39  | cms-view-count: 2067

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có những chuyển biến mạnh mẽ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Mô hình bảo vệ cà phê ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil phát huy hiệu quả từ nhiều năm nay

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tỉnh Đắk Nông, những năm qua, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an Đắk Nông đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh truy bắt tội phạm, thời gian qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin báo tố giác tội phạm; tham gia phối hợp truy bắt tội phạm, vận động đầu thú nhiều đối tượng có lệnh truy nã; nhận giáo dục, cảm hóa, giúp nhiều trường hợp lầm lỗi, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; tham gia hòa giải nhiều trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở. Chỉ tính riêng trong năm 2019 tại tất cả các huyện, thị xã đều xuất hiện các gương quần chúng nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng Công an hoặc trực tiếp truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn, duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở. Tính đến nay, toàn tỉnh xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 225 Tổ Tự quản với 1575 thành viên; 689 Tổ An ninh nhân dân với 3453 thành viên; 646 Tổ Hòa giải với 3148 thành viên; 45 Tổ Dân phòng với 272 thành viên; 113  Đội Phòng cháy chữa cháy với 470 thành viên; 33 Hội đồng ANTT với 229 thành viên và 25 mô hình làm công tác phòng ngừa, giữ gìn ANTT ở cơ sở như: "Thôn an toàn về ANTT", "Tiếng kẻng an ninh", "Xã không có tội phạm ma túy", "Khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT", "Tổ Bảo vệ cà phê", "Tổ tuần tra đường biên", "Cánh cổng an ninh", "giáo xứ không có tín đồ vi phạm pháp luật", "Câu lạc bộ phụ nữ phòng, chống tệ nạn xã hội", "Cụm loa phát thanh di động tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong khu dân cư", "Camera an ninh", "Trường học an toàn về ANTT".... Hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều gương quần chúng dũng cảm trực tiếp truy bắt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Những mô hình này đã và đang được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục xây dựng, nhân rộng và đóng vai trò, vị trí rất quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh và giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Việc xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phòng chống tội phạm, nhiều tấm gương dũng cảm của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có chiều hướng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

 

Minh Quỳnh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 0