AN NINH - QUỐC PHÒNG

Đắk Glong: Thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân
cms-publish-date 11/01/2021 | 10:23  | cms-view-count: 14402

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, liên tục trong những ngày qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự của các xã trên địa bàn huyện Đắk Glong đã tiến hành công tác thâm nhập “3 gặp 4 biết” để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng gia đình và thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, qua đó nắm chắc nguồn thanh niên nhập ngũ, bảo đảm về chất lượng, làm cơ sở để chốt danh sách báo lệnh gọi nhập ngũ theo đúng luật, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quảng Khê gặp gia đình và thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021

Qua đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình ông K'Đem bon Sa Ú Dru xã Quảng Khê, có con trai đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021. Để nắm chắc được nguồn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quảng Khê đã tổ chức đoàn trực tiếp tới gia đình để thâm nhập "3 gặp 4 biết", qua gặp gỡ, trao đổi ông K'Đem rất vui mừng khi con trai có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông K'Đem tâm sự: Trước đây bản thân ông cũng đã từng được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội nên ông hiểu rất rõ đây là môi trường rất tốt giúp mỗi thanh niên được rèn luyện, trưởng thành trong nhận thức và hành động. Chính vì thế, mà ông cùng gia đình luôn động viên con trai là K'Đông sẵn sàng nhập ngũ với tâm lý tốt nhất.
Còn với bản thân em K'Đông, qua công tác tuyên truyền, vận động cũng như giải thích rõ ràng, tỷ mỉ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, sự cổ vũ động viên từ gia đình, em xác định được việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cao cả của công dân đối với tổ quốc. Từ đó em luôn chuẩn bị cho mình tâm lý sẵn sàng.

Trên cơ sở kết luận về sức khỏe của Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện, năm nay xã Quảng Khê có 27 thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Với phương châm "3 gặp, 4 biết" gồm: gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quảng Khê phối hợp cùng với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Glong đã đến từng gia đình có thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để tìm hiểu về gia cảnh, thân thế đảm bảo thanh niên được tuyển chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, không mắc tệ nạn xã hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự. Với nhiều giải pháp được triển khai, đến thời điểm này, hầu hết các gia đình và thanh niên có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ lệnh gọi.

Trung tá Trần Văn Thịnh – Phó Chỉ huy trưởng Động viên tuyển quân Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Glong cho biết: năm 2021, huyện Đắk Glong được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 104 nam công dân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc , trong đó có 90 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 14 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ngay sau khi được giao chỉ tiêu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, đồng thời thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, dân chủ công khai, đúng quy định. Công tác thâm nhập "3 gặp 4 biết" luôn được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện coi trọng bởi đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng trong quy trình tuyển quân giúp đảm bảo quân số và chỉ tiêu giao. 

Với  sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Đắk Glong đã cơ bản hoàn thành công tác thâm nhập "3 gặp, 4 biết". Hầu hết các thanh niên đều có tâm lý hăng hái chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.


Lại Tuyến 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 0