Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 18 (khóa XI)
cms-publish-date 06/12/2019 | 03:09  | cms-view-count: 1709

* Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng bước vào đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 6/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành thảo luận, giải trình các vấn đề nêu ra và bế mạc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tìm các nguồn lực mới, giải pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Phan Tân

Liên quan đến các ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến của các đại biểu để bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Đối với các chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và hoàn thành kế hoạch 5 năm thì tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt cao hơn. Đối với 3 chỉ tiêu có thể không hoàn thành, các sở, ban ngành, địa phương trong năm 2020 có các giải pháp đột phá, tìm ra các nguồn lực mới trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, du lịch. Cụ thể, tỉnh tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành Nhà máy Nhôm Trần Hồng Quân; hỗ trợ các chủ đầu tư nhà máy thủy điện, điện mặt trời, điện gió hoàn thiện thủ tục, khởi công và đẩy nhanh tiến độ. Cùng với tăng cường cải cách hành chính, các sở, ban ngành, địa phương phải có giải pháp đột phá, vận dụng tốt pháp luật để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải tiếp thu, giải trình về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Ảnh: Phan Tân

Giải trình về công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Công Hùng cho rằng, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là sắp xếp bộ máy theo tinh thần các Nghị quyết 18 và 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tỉnh đã làm quyết liệt và được Trung ương ghi nhận. Trong quá trình thực hiện đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, bước đầu mang lại hiệu lực hiệu quả rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, hiện nay đảng viên là trưởng thôn, bon, tổ dân phố còn ít, nên cấp ủy các cấp phải tăng cường chỉ đạo, tạo nguồn, kết nạp để nâng số lượng đảng viên lên. Do đó, cùng với rà soát lại tình hình phát triển, chất lượng đảng viên, cấp ủy các cấp  phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt, phân tích nguyên nhân, đề ra biện pháp để kịp thời chấn chỉnh tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng. Các huyện cân nhắc lựa chọn, xây dựng đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét sắp xếp các cơ quan, phòng ban có nhiệm vụ tương đồng theo định hướng của Trung ương. Về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương.

Năm 2020, toàn tỉnh tập trung hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Phan Tân

Sau khi hoàn thành chương trình làm việc, phát biểu bế mạc hội nghị, cùng với biểu dương những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu năm 2019, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, do vậy toàn tỉnh phải tập trung mọi nguồn lực và khả năng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2020 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng bước vào đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các ngành, địa phương rà soát lại các chỉ tiêu, có các giải pháp mạnh, quyết liệt, mang tính đột phát để thực hiện đạt và vượt, nhất là phải bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cao hơn, tiệm cận với chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Công Hùng trả lời các ý kiến về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Phan Tân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn cũng lưu ý, từng ngành, huyện tập trung tháo  gỡ khó khăn cho người dân, các doanh nghiệp. Cùng với mổ xẻ, phân tích và tập trung khắc phục việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương, phải làm rõ trách nhiệm, ý thức của người đứng đầu ở một số nơi chưa cao, chưa gương mẫu, còn tư duy làm cho có. Năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp là phải tập trung  giải quyết những yếu kém và có giải pháp để nắm chắc, phát huy được nguồn lực từ đất đai, rừng. Trong lĩnh vực nông nghiệp cần tập trung thực hiến tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là: thực hiện tốt, hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biến sâu nông sản, tiếp cận thị trường để tạo chuỗi giá trị cao cho nông sản của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Krông Nô Nguyễn Đức Tuấn đóng góp ý kiến thảo luận tại hội trường. Ảnh: Phan Tân

Về xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát, phân tích tìm nguyên nhân tình trạng bỏ sinh hoạt Đảng của đảng viên để có giải pháp khắc phục; trong đó chú trọng giải pháp giải quyết bài toán việc làm, giữ chân người lao động ở lại địa phương làm ăn. Cùng với quan tâm giải quyết những bức xúc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp, các ngành, địa phương phải tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào đại hội đảng bộ các cấp. Trong giải quyết khiếu nại tố cáo phải tăng cường đối thoại, hòa giải ngay từ cơ sở, tránh đơn thư vượt cấp, kéo dài và phải làm chuyển biến ở những điểm "nóng".

Theo báo Đắk Nông điện tử

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực