Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019
cms-publish-date 10/03/2020 | 10:09  | cms-view-count: 22220

Ngày 09/3, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) nhằm đánh giá, tổng kết công tác phi chính phủ năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban;  Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, chủ trì Hội nghị; cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan tham dự.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí: Trần Xuân Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông.

Báo cáo tại Hội nghị, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN đã thông qua tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN, hoạt động của Uỷ ban và các cơ quan tham gia cơ chế Uỷ ban năm 2019 và trọng tâm công tác năm 2020. Theo đánh giá, các tổ chức PCPNN đã đồng hành cùng Việt Nam, đóng góp tích cực vào các chương trình bền vững đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại các bộ, ngành, địa phương, công tác PCPNN đã được quan tâm hơn, công tác phối hợp được cải thiện. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai công tác quản lý, việc huy động viện trợ PCPNN đạt hiệu quả...

Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chứcPCPNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PCPNN, biểu dương và cám ơn các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực trong công tác này và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban trong năm qua.

Về phương hướng hoạt động của Ủy ban trong năm 2020, Uỷ ban sẽ tiếp tục quán triệt các chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước về công tác PCPNN; tăng cường công tác phối hợp từ trung ương đến địa phương, các cấp các ngành về công tác PCPNN; đẩy mạnh công tác chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đầu mối; đẩy mạnh công tác hậu kiểm, kiểm tra; công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện công tác PCPNN.

AD

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực