Tính đến 16h00 ngày 05/4/2020, trên địa bàn toàn tỉnh chưa có trường hợp mắc Covid-19
cms-publish-date 06/04/2020 | 03:08  | cms-view-count: 27165

UBND tỉnh vừa báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020 và nhiệm vụ tuần 15 (Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 06/4/2020)

Theo đó, tính đến 16h00 ngày 05/4/2020: trên địa bàn toàn tỉnh chưa có trường hợp mắc Covid-19.

- Số trường hợp nghi nhiễm: 84 trường hợp (Gia Nghĩa 08; Cư Jút: 02; Krông Nô 07; Đắk Mil: 37; Đắk G'long: 11; Đắk Song 15; Đắk R'lấp: 04) tăng 18 trường hợp so với tuần trước.

- Tổng số trường hợp đã gửi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm: 309 trường hợp. Đã có kết quả âm tính 297 trường hợp (78 mẫu nghi ngờ, 219 mẫu tập trung), còn 12 trường hợp đang chờ kết quả (06 mẫu nghi ngờ; 06 mẫu tập trung).

- Số trường hợp đang cách ly:

+ Cách ly tại bệnh viện, TTYT: 09 trường hợp (Đắk Mil 01; Đắk Song 03; Đắk G'long 01, Gia Nghĩa 01, Đắk R'lấp 03), giảm 05 trường hợp so tuần trước  (Lũy kế 87 trường hợp).

+ Cách ly tại cơ sở tập trung: 64 trường hợp (Krông Nô 06; Đắk Mil: 28; Đắk G'long: 02; Đắk Song 17; Tuy Đức: 11), giảm 12 trường hợp so với tuần trước (Lũy kế 201 trường hợp).

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 734 trường hợp, tăng 433 trường hợp so với tuần trước (Lũy kế là 1042 trường hợp).

- Công tác kiểm tra sàng lọc Covid-19 tại các chốt (từ ngày 1/4  đến ngày 5/4):

+ Tại Cư Jút: Số người được kiểm tra: 19.023 người; Số người khai y tế: 12 người

+ Tại Đắk Glong: Số người được kiểm tra: 596 người; Số người khai y tế: 0 người

+ Tại Đắk Rlấp: Số người được kiểm tra: 23.583 người; Số người khai y tế: 24 người (1 người cho cách ly tập trung).

H.M

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực