Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19
cms-publish-date 08/04/2020 | 10:59  | cms-view-count: 26959

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là: Các hành vi vi phạm về khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực); trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường, …; nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan Công an để điều tra, xử lý về hình sự.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, gửi Sở Y tế trước 10h00' ngày 14/4/2020. Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 10h00'ngày 15/4/2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

H.M

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực