Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc
cms-publish-date 28/05/2020 | 08:32  | cms-view-count: 343

Đến ngày 20/5/2020, 7/7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 20/02/2020 về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Để việc tổ chức đại hội các chi bộ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra Đảng ủy đã chọn Chi bộ 01 tổ chức đại hội điểm.

Công tác chuẩn bị đại hội được các chi bộ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ đề án nhân sự, văn kiện, nội quy, quy chế, trang trí khánh tiết, theo đúng hướng dẫn của đảng ủy cấp trên.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp. Công tác bầu cử nhân sự cấp ủy tại các chi bộ được tiến hành đúng quy định, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Thông qua đại hội, các chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng viên và quần chúng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hướng tới đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 27/5/2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ra Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư cho các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Một số hình ảnh tại đại hội các chi bộ:

Đại hội chi bộ 1

Cấp ủy Chi bộ 2 ra mắt Đại hội

Đoàn Chủ tịch Chi bộ 3 điều hành Đại hội

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội Chi bộ 4

Đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Cấp ủy Chi bộ 5 

Đồng chí Nguyễn Thị Chín- Phó Bí thư Đảng ủy VP UBND tỉnh chúc mừng Cấp ủy Chi bộ 6

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tại Đại hội Chi bộ 7

Song Nguyên

 

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực