Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020
cms-publish-date 03/06/2020 | 04:30  | cms-view-count: 29046

Thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 vừa ban hành Thông báo số 02-TB/HĐ, ngày 03/6/2020 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 17/6/2020, công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi đúng 7 giờ để làm thủ tục thi;

- Buổi sáng:

+ 07h00 - 08h00: Khai mạc kỳ thi và phổ biến nội quy, quy chế thi;

+ 09h00 - 09h30: Thi môn Tin học.

- Buổi chiều:

+ 13h30 - 14h30: thi môn Kiến thức chung

Những thí sinh trúng tuyển vòng 1 thì sẽ có thông báo thi vòng 2 sau.

Lưu ý: Khi đi thi thí sinh phải đem theo Giấy chứng minh nhân dân để sử dụng trong quá trình thi.

2. Địa điểm thi: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3. Lệ phí thi:

Mức thu: 700.000 đồng/người (bảy trăm ngìn đồng) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mực thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức, viên chức.

Thông tin về hình thức thi và tài liệu ôn tập đã được Hội đồng thi nâng ngạch thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đăng tải chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Báo điện tử tỉnh Đắk Nông tại Thông báo số 01-TB/HĐ, ngày 20/5/2020.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua phòng Tổ chức - cán bộ), số điện thoại: 02613.544854).

H.M

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực