Đề cương Tuyên truyền: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới Thu-Đông 1950 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
cms-publish-date 21/09/2020 | 10:06  | cms-view-count: 3532

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại công văn số 9336-CV/BTGTW ngày 8/9/2020 "V/V gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/2030-20/10/2020)"; Hướng dẫn số 150-HD/BTGTW, ngày 9/9/2020 "Về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới Thu-Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020)" và Công văn số 9275-CV/BTGTW, ngày 31/8/2020 "V/V gủi đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X"; Ban Tuyên giáo Tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí phổ biến Đề cương tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trước trong và sau ngày kỷ niệm.

Xem đề cương chi tiết tại đây: CV 2930; ĐCTT

M.L

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực