tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 11 năm 2020
cms-publish-date 26/11/2020 | 09:09  | cms-view-count: 1055

Trong tháng 11/2020, có 22/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 127 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 40 lượt, tăng 03 lượt so với tháng 10/2020. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 87 lượt giảm 10 lượt so với tháng 10/2020.

Về gửi báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 11/2020: Có 12/19 Sở, Ban, ngành gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, gồm các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thanh tra, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban Dân tộc, Lao động Thương binh và Xã hội; 03/8 huyện gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh: UBND huyện Đắk Glong, UBND huyện K'rông Nô, UBND huyện Đắk Song.

M.L

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực