tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020:
cms-publish-date 26/11/2020 | 09:15  | cms-view-count: 1427

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020:

1. Lịch tiếp công dân:

a. Đối với Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các ngày: 03/12/2020  và ngày 17/12/2020.

b. Đối với cán bộ thường trực tiếp dân

Đồng chí Phạm Văn Quyền, Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

Đối với việc tiếp công dân đột xuất, thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

2. Nội dung tiếp công dân:

Tiếp công dân xử lý những nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng:  Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Địa điểm tiếp công dân:

Tại phòng làm việc Thanh tra Sở, tầng 1 Sở Tài chính.

Địa chỉ: Số 02, đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

M.L

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực