tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Tăng cường theo dõi, quản lý các trường hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh
cms-publish-date 03/12/2020 | 07:28  | cms-view-count: 31571

Theo thông tin phản ánh của các báo về việc nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Về vấn đề nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường theo dõi, quản lý các trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp tình hình hiện nay.

Giao UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo rà soát, các trường hợp sinh viên, người dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời yêu cầu thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thông báo cho cơ sở y tế và chính quyền địa phương; khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, đau họng, khó thở) kịp thời cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức điều tra dịch tễ, và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định trên địa bàn quản lý.

H.M

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực