tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021
cms-publish-date 01/03/2021 | 10:19  | cms-view-count: 6440

UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021
 
Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/03/2021 (Thứ năm).
 
Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.
 

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực