tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử
cms-publish-date 03/03/2021 | 04:20  | cms-view-count: 3845

Thời gian đến ngày toàn quốc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chỉ còn hơn 2 tháng. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh, sự chủ động của các ngành, các cấp, các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu.

Chủ động ngay từ đầu

Ngay trong tháng 1/2021, Tỉnh đã sớm thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021 - 2026 (UBBC tỉnh) do đồng chí đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch UBBC tỉnh. UBBC tỉnh  có 4 đồng chí làm phó ban, 1 đồng chí làm thư ký và 25 đồng chí là ủy viên. UBBC tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND năm 2015.

Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đóng góp ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Phan Tân

Tiếp đó, UBBC tỉnh đã sớm thông qua Đề án về số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026); Kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai các quyết định thành lập các tiểu ban và phân công thành viên UBBC tỉnh.

Ngay sau khi Trung ương tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, tỉnh đã tổ chức các cuộc họp triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh đã tổ chức họp nhằm nắm bắt công tác chuẩn bị bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, không để xảy ra khiếu kiện. Công tác phối hợp cần được tăng cường nhằm nâng cao việc vận động, tuyên truyền tới từng người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Các địa phương cần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chọn lựa đúng người phục vụ cho công tác bầu cử thuận lợi, đúng quy định.  

Bảo đảm tiến độ

Thực hiện chỉ đạo của UBBC tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đã và đang tích cực triển khai các khâu, các bước của công tác chuẩn bị bầu cử một cách kỹ lưỡng, khách quan nhằm lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV trên địa bàn tỉnh và đại biểu HĐND các cấp.

Tổng số ĐBQH khóa XV của tỉnh Đắk Nông được bầu là 6 đại biểu. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh giới thiệu 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV thuộc 10 cơ quan, đơn vị trong tỉnh để bầu chọn 4 đại biểu ở địa phương cùng với 2 đại biểu ở Trung ương. 

Đối với việc giới thiệu số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất 87/88 người ứng cử do HĐND tỉnh trình và giới thiệu thêm 11 người, nâng tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lên 98 người để bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, hội nghị cũng thống nhất cho rút và bổ sung thêm về cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở một số đơn vị, sở, ngành.

Hiện nay các ngành, đơn vị, địa phương đang chủ động rà soát và tổng hợp số liệu về cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các đợt tập huấn bầu cử, sẵn sàng cho các đợt kiểm tra, giám sát… theo quy định. UBBC tỉnh đã phân công, chỉ đạo đoàn công tác, kiểm tra của tỉnh đi nắm tình hình triển khai công tác bầu cử, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương. Địa phương đã trình Hội đồng bầu cử quốc gia số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tỉnh Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV gồm: đơn vị bầu cử số 1 (Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil); đơn vị bầu cử số 2 (Đắk Song, Đắk Glong, Đắk R'lấp, Tuy Đức, TP. Gia Nghĩa). Mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3 ĐBQH. Toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: TP. Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức mỗi địa phương 1 đơn vị bầu cử; 6 huyện còn lại mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử. Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh, ít hơn 1 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 -2021.

Theo báo Đắk Nông Online

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực