TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Nông, đợt 1 năm 2021
cms-publish-date 21/07/2021 | 03:19  | cms-view-count: 25009

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Nông, đợt 1 năm 2021, đối với 05 sản phẩm của 05 Doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Nông; cụ thể như sau:

- Các sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận tại Quyết định này được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được để in, dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.

- Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong ba năm (03 năm), kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm) có trách nhiệm thực hiện tổ chức công bố và trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được chứng nhận.

H.M