TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Cư Jút
cms-publish-date 20/09/2021 | 09:03  | cms-view-count: 6012

UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đâu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Cư Jút (Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 16/9/2021); cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẤN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI CƯ JÚT.

- Trụ sở chính: Số 354/41/1 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0316394223, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 21/7/2020; cấp đăng ký thay đổi lần thứ 01, ngày 22/3/2021.

2. Tên dự án: Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Cư Jút.

3. Mục tiêu dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khép kín.

4. Quy mô dự án

- Quy mô: 48.000 con heo thịt.  

- Tổng diện tích đất xây dựng dự án là 360.544 m2; bao gồm các hạng mục sau:

+ Công trình chính:                     56.464 m2;

+ Công trình phụ trợ:                  17.476 m2;  

+ Công trình xử lý chất thải bảo vệ môi trường và cây xanh: 286.604 m2.

5. Vốn đầu tư của dự án: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng); trong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 45.000.000.000 đồng;

- Vốn vay ngân hàng thương mại: 255.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): Không.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Ba Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

8. Tiến độ thực hiện dự án

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

- Vốn góp:

- Vốn huy động: 255.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng chẵn), vay tổ chức tín dụng (từ Quý IV/2021 đến Quý IV/2023);

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): Không.

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành:

- Quý I/2021 - Quý III/2021: Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Quý IV/2021: Hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Quý I/2022- Quý IV/2023: Triển khai đầu tư xây dựng, vận hành dự án và đi vào hoạt động.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng

- Nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của Trung ương và địa phương.

- Để được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định, Nhà đầu tư phải thực hiện đúng và đầy đủ các điều kiện theo tiến độ dự án đã đăng ký, các quy định về môi trường, đất đai, xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

10. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư

- Sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư phải chủ động hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án. Chỉ triển khai thi công xây dựng khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

- Yêu cầu Nhà đầu tư: Thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án, phản ánh khó khăn vướng mắc, kiến nghị, cập nhật tình hình thực hiện dự án (hàng quý, hàng năm) theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 trên phần mềm hệ thống quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan, mọi phí tổn (nếu có) Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm khi Nhà đầu tư vi phạm quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan theo quy định.

* UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư các thủ tục liên quan về đất đai, môi trường trước khi triển khai đầu tư xây dựng dự án; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.  

- Sở Xây dựng: Có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định (nếu có).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án.

- Yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND huyện Cư Jút: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện công tác giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong quá trình Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án (nếu có).

Công ty cổ phần đầu tư chăn nuôi Cư Jút có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Điều 1 Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

H.M