TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tuần làm việc đầu tiên năm 2019 (Từ ngày 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019)
cms-publish-date 09/01/2019 | 04:07  | cms-view-count: 19565

Sau tuần làm việc đầu tiên của năm 2019 (số liệu tính từ ngày 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019), kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh như sau:

* Đối với cấp tỉnh:

- Tiếp nhận 352 hồ sơ, trong đó có: 67 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 25 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Đã giải quyết là 311 hồ sơ, trong tuần không có hồ sơ trễ hạn.

- Hiện còn 634 hồ sơ đang giải quyết, trong đó, đã quá hạn giải quyết 02 hồ sơ (chiếm 0,32%) của Sở Tư pháp (01 hồ sơ có thư xin lỗi, 01 hồ sơ không có thư xin lỗi).

* Đối với cấp huyện, xã:

Số thủ tục hành chính đã giải quyết trong tuần là: 2.225 hồ sơ. Trong đó quá hạn 213 hồ sơ, chiếm 9,5%, cụ thể:

+ Lĩnh vực đất đai quá hạn: 144 hồ sơ (huyện Tuy Đức: 96, huyện Đắk Glong: 20, Chi nhánh Văn phòng đăng ký thị xã Gia Nghĩa: 28).

+ Lĩnh vực Hộ tịch - Chứng thực: 40 hồ sơ (huyện Tuy Đức 17, huyện Đắk R'lấp 7, huyện Đắk Glong 6, huyện Đắk Mil 10).

+ Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo: 19 hồ sơ (huyện Đắk Song).

+ Lĩnh vực Công an: 10 hồ sơ (huyện Đắk Glong).

Nguyên nhân: Đã có kết quả giải quyết và trả đúng hạn cho cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, không kết thúc trên phần mềm.

X.R