TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Thủ tục hành chính, công việc được tư vấn, hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức cá nhân
cms-publish-date 27/03/2019 | 02:00  | cms-view-count: 8949

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý với thời gian nhanh nhất, góp phần cải thiện chỉ số thành phần dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, lập danh mục các thủ tục hành chính, công việc được tư vấn, hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cụ thể như sau:

I. Tên thủ tục hành chính

1. Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện; thay đổi giấy phép kinh doanh; tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp.

2. Tư vấn hồ sơ xin Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Tư vấn, hướng dẫn thủ tục hồ sơ thụ hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính sách Trung ương và địa phương.

4. Tư vấn khảo sát, giới thiệu địa điểm đầu tư.

5. Tư vấn, cung cấp các dịch vụ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thiết kế website cho doanh nghiệp, giới thiệu quảng bá sản phẩm cho nhà đầu tư trên Trang thông tin điện tử Trung tâm XTĐT.

6. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục hồ sơ về giao đất hoặc cho thuê đất; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan quản lý nhà nước đến khi nhà đầu tư nhận được Quyết định giao đất hoặc thuê đất cho nhà đầu tư.

II. Thời gian hỗ trợ Giờ hành chính (sáng từ 7h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00).

III. Phương thức liên hệ: Doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tải biểu mẫu tại địa chỉ www.daknongdpi.gov.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, sau đó nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh.

IV. ĐT tư vấn, hỗ trợ: 02613.547.534 (Phòng Xúc tiến Đầu tư - TTXTĐT) Email:ipcdaknong@gmail.com

M.L