TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh xây dựng và duy trì Website thương mại điện tử năm 2019
cms-publish-date 23/04/2019 | 03:07  | cms-view-count: 57377

Thực hiện Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019. Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh "xây dựng và duy trì Website thương mại điện tử trên nền tảng điện toán đám mây" giúp doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có điều kiện để giới thiệu thông tin; quảng bá hình ảnh, sản phẩm trên Internet, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng tìm kiếm khách hàng, đối tác. Nội dung cụ thể như sau:

- Đối tượng: Các doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại tỉnh Đắk Nông; Có đăng ký kinh doanh/thành lập theo quy định của pháp luật; Ưu tiên đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất - nhập khẩu, nông nghiệp chất lượng cao, kinh doanh dịch vụ và du lịch.

- Kinh phí, số lượng: Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế, xây dựng website và 01 năm sử dụng hosting miễn phí, số lượng 12 đơn vị.

- Thủ tục đăng ký: Các đơn vị có nhu cầu đăng ký theo mẫu đơn đề nghị hỗ trợ.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 30/5/2019 (hồ sơ xét duyệt ưu tiên đơn vị đăng ký trước theo dấu bưu điện hoặc ngày công văn đến Sở Công Thương).

- Địa chỉ nhận đăng ký: Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông; Khu hành chính Sùng Đức - Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: anh Phùng Quang Minh, Phòng Quản lý Thương mại; Điện thoại: 02612.216.496; di dộng 0948.209.179; Email: minhpq.sct@daknong.gov.vn.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

H.M