TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Hội thảo triển khai dự án “Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại tỉnh Bắc Kạn và Đắk Nông”
cms-publish-date 19/10/2020 | 04:19  | cms-view-count: 1647

Sáng ngày 19/10, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Công ty hỗ trợ phát triển Xanh (GreenHTV) và TMT Consulting tổ chức Hội thảo triển khai dự án “Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại tỉnh Bắc Kạn và Đắk Nông” do Tổ chức Liên hợp quốc UNDP tài trợ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan của tỉnh Đắk Nông; nhóm chuyên gia tư vấn của dự án UNDP và đại diện hơn 40 hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự Hội thảo.

Hội thảo nhằm khỏi động dự án kết hợp chia sẻ các bài học kinh nghiệm về các giải pháp khả thi cho việc phục hồi trong khuôn khổ dự án.Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ dân tộc thiểu số chịu tác động bởi dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Kạn và Đắk Nông do Tổ chức Liên hợp quốc UNDP tài trợ.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ chuyển tiền mặt cho những hộ gia đình khó khăn nhất(ưu tiên phụ nữ DTTS) trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ nhóm kinh doanh xây dựng kế hoạch phục hồi sau Covid-19.

Tại Hội thảo Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các vấn đề triển khai dự án cũng như đưa ra các giải pháp triển khai dự án.

Huy Hoàng