CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT NÚI LỬA KRÔNG NÔ

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
cms-publish-date 21/09/2020 | 02:52  | cms-view-count: 15620

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã tổ chức ra quân làm sạch các điểm đến của Công viên địa chất trên địa bàn huyện, thành phố trong thời gian từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2020.

Ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 tại huyện Đắk Glong

Cụ thể: Các huyện, thành phố đã huy động cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng dân cư tham gia làm sạch một số điểm di sản/điểm tham quan trong vùng Công viên địa chất. Như huyện Đắk G'long đã tổ chức Lễ ra quân, dọn dẹp một số khu vực tại Làng nghề đan lát M'Nông (điểm số 3), Điểm dừng chân và Miếu Thần Đá (điểm số 42), Điểm dừng chân và khu vực Thác đá granite (điểm số 43) và khu vực Cây Thần linh (điểm số 38).

Huyện Krông Nô cũng đã tổ chức làm sạch hai bên tuyến quốc lộ 28, điểm dừng chân Núi lửa Nâm Kar (điểm số 8), Cánh đồng dung nham (điểm số 9), Điểm dừng chân Cảnh quan đồng lúa ven núi lửa (điểm số 10).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song và thành phố Gia Nghĩa đã dời kế hoạch tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày làm sạch thế giới vào khoảng thời gian từ 21/9 – 25/9.

Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh, môi trường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đồng thời, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông, trong việc chung tay làm cho thế giới ngày càng xanh – sạch – đẹp hơn. 


Bạch Vân