Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm

UBND tỉnh báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2019
11/10/2019 | 07:47  | cms-view-count: 7866

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 525/ ngày 10/10/2019 công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông 09 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 09 tháng đầu năm 2019 là 1.942.660 triệu đồng, đạt 82% dự toán giao, tăng 8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, bao gồm: Thu nội địa 1.800.562 triệu đồng, đạt 83% dự toán, tăng 8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; Thu xuất nhập khẩu 134.147 triệu đồng, đạt 68% so với dự toán, tăng 5% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; Thu huy động đóng góp là 7.951 triệu đồng, tăng 28% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Tình hình thu NSNN trên địa bàn 09 tháng đầu năm 2019 tương đối khả quan, đa số các khoản thu đều vượt tiến độ so với dự toán và thực hiện cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số thu tăng cao là do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tương đối thuận lợi. Mặt khác, việc kê khai thuế GTGT bổ sung năm 2017 và 2018 của Công ty nhôm Đắk Nông là 116.000 triệu đồng (đây là khoản thu phát sinh một lần ngoài dự toán); Thuế nhà thầu phát sinh ngoài dự toán của Dự án Điện mặt trời tại Cư Jút và Công ty OLam Việt Nam với tổng số tiền 42.514 triệu đồng.

          Tổng chi NSĐP thực hiện 09 tháng đầu năm 2019 là 4.488.471 triệu đồng, đạt 69% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:  Chi đầu tư phát triển 1.528.500 triệu đồng; Chi thường xuyên 2.959.971 triệu đồng, đạt 64% dự toán, tăng 4% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, chi ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2019 được phân bổ đảm bảo thời gian theo quy định; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội của địa phương và giải quyết các vấn đề cần thiết, cấp bách. Tuy nhiên, chi đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm giải ngân, nguyên nhân là do năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn còn yếu kém; công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu và triển khai các hợp đồng còn gặp nhiều vướng mắc, dẫn đến chưa đủ điều kiện để thanh toán vốn theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

H.M