Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2020
17/07/2020 | 09:21  | cms-view-count: 5520

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2020; theo đó:

I. Thu Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 06 tháng đầu năm 2020 là 1.229.166 triệu đồng (không kể thu từ Quỹ dự trữ tài chính), đạt 50% dự toán Trung ương, 46% dự toán địa phương, giảm 15% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, bao gồm:

1. Thu nội địa 1.174.091 triệu đồng, đạt 51% dự toán Trung ương, 46% dự toán địa phương, giảm 8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Một số khoản thu vượt tiến độ thực hiện so với dự toán giao đầu năm, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 25.628 triệu đồng, đạt 103% dự toán, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước; Thuế thu nhập cá nhân 79.415 triệu đồng, đạt 55% dự toán Trung ương và địa phương giao, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; Thuế bảo vệ môi trường 82.371 triệu đồng, đạt 57% dự toán TW, 55% dự toán địa phương, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; thu phí, lệ phí 132.128 triệu đồng, đạt 76% dự toán Trung ương, 73% dự toán địa phương, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất 219.176 triệu đồng, đạt 78% dự toán Trung ương, 68% dự toán địa phương, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 55.509 triệu đồng, đạt 65% dự toán Trung ương và địa phương giao, bằng 81% so với cùng kỳ năm trước.

- Một số khoản thu không đạt tiến độ theo dự toán giao như: Thu từ khu vực DNNN 240.658 triệu đồng, đạt 38% dự toán TW, 36% dự toán ĐP, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 221.642 triệu đồng, đạt 40% dự toán TW, 36% dự toán ĐP, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; lệ phí trước bạ 51.523 triệu đồng, đạt 44% dự toán TW và ĐP giao, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu xuất nhập khẩu 44.561 triệu đồng, đạt 26% so với dự toán giao, giảm 58% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

3. Thu huy động đóng góp là 10.514 triệu đồng, bằng 18% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

* Nhìn chung, thu NSNN trên địa bàn 06 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch bệnh, hạn hán, trong điều kiện giá nông sản trên địa bàn tỉnh chưa đạt tiến độ đề ra và giảm so với thực hiện cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do:

- Thời tiết nắng, nóng, thiếu nước phục vụ việc phát điện trong 03 tháng đầu năm, nên các khoản thu từ thủy điện thấp hơn kế hoạch; thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, dự kiến các khoản thu từ các Công ty bia, rượu, nước giải khát đạt thấp; ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, làm ảnh hưởng đến các khoản thu liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ,… từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước và các hộ kinh doanh cá thể.

- Đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, do tác động của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhu cầu thị trường thế giới giảm; thuê tàu vận chuyển khó khăn; giá, sản lượng hàng xuất khẩu đồng loạt giảm. Bên cạnh đó, gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Campuchia (sản phẩm chính có phát sinh thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu) giảm mạnh trong các tháng đầu năm 2020.

- Ngoài ra, việc gia hạn thời gian nộp thuế, tiền sử dụng đất, miễn tiền chậm nộp (để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ) cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu NSNN năm 2020.

II. Chi ngân sách địa phương (NSĐP)

Tổng chi NSĐP thực hiện 06 tháng đầu năm 2020 (bao gồm cả số giải ngân từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2019 sang) là 3.655.592 triệu đồng, đạt 50% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

1. Chi đầu tư phát triển 1.477.358 triệu đồng (bao gồm cả số giải ngân từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2019 sang), đạt 71% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi thường xuyên 1.042.826 triệu đồng, đạt 44% dự toán, tăng 11% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; chi tiết một số lĩnh vực chi cơ bản như sau: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 846.227 triệu đồng, đạt 43% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; chi khoa học và công nghệ 6750 triệu đồng, đạt 49% dự toán, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; chi bảo vệ môi trường 14.551 triệu đồng, đạt 30% dự toán, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.

* Nhìn chung, chi ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2020 được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng cao so với thực hiện cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn năm trước chuyển sang; các nhiệm vụ chi thường xuyên được giải ngân kịp thời nhằm ứng phó với dịch bệnh; đáp ứng các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác phòng, chống và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết tại đây

H.M