TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
cms-publish-date 24/01/2018 | 11:03  | cms-view-count: 241772

Địa chỉ: đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
 
Số điện thoại: 02613.543.624; Fax: 02613.543.624.