Bảo hiểm xã hội tỉnh - Giới thiệu chung

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
tru so bao hiem xa hoi 06022012.jpg 
 
Trụ sở: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Địa chỉ: Đường Lê Lai - Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 02613 543 367
Fax: 02613 544 667