Cục Thuế - Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
cuc thue tinh 07022012.jpg 
Trụ sở Cục thuế tỉnh
 
Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 02613.544.274.
Fax: 02613.544.270.
Email: mdhoan.dno@gdt.gov.vn.