Kho bạc Nhà nước - Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
tru so kho bac tinh 07022012.jpg
Trụ sở: Kho Bạc Nhà nước Đăk Nông
 
Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Số điện thoại: 0261.3260068.
số fax: 02613 543520.