Tòa án nhân dân - Giới thiệu chung

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
tru so toa an 10022012.jpg 
Trụ sở: Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại: (02613) 544504, 548188;
Fax: (02613) 544502.
Email: daknong@toaan.gov.vn.