Trường Chính trị - Giới thiệu chung

Địa chỉ: đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
 
Số điện thoại: 02613.543.624; Fax: 02613.543.624.