Trụ sở Hội Cựu chiến binh

 

Địa chỉ : Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa.
 
Điện thoại : 05013.544.508