Hội luật gia tỉnh

Danh sách Hội Luật gia tỉnh

 

Họ và tên Chức vụ SĐT
Nguyễn Văn Úy Chủ tịch 0905116374
Nguyễn Trung Hiếu Phó chủ tịch 0913436630
Hồ Xuân Hậu Phó chủ tịch 0913164709