LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Trụ sở: Liên đoàn Lao động tỉnh
 
ĐT : 05012.246.494
Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.