LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Trụ sở Liên minh hợp tác xã
 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, tổ 1, phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
 
Điện thoại/Fax: 0501.3543953.
 
Email: lienminh_htx_tinhdaknong@yahoo.com.vn