Tổng quan

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông - Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG
 
 Ảnh trụ sở Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc.jpg

Trụ sở cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông

Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo – Phường Nghĩa Trung – Thị xã Gia Nghĩa

Điện thoại:02613 544083 – 02613544086​