TIN TRONG NƯỚC

UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2020
cms-publish-date 15/04/2020 | 05:38  | cms-view-count: 2527

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 15/4/2020 báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông 03 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thu Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 03 tháng đầu năm 2020 là 689.613 triệu đồng, đạt 28% dự toán Trung ương, 26% dự toán địa phương, giảm 6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (Chi tiết như Biểu số 60/CK-NSNN), bao gồm:

1. Thu nội địa 654.219 triệu đồng, đạt 28% dự toán Trung ương, 26% dự toán địa phương, giảm 5% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Một số khoản thu vượt tiến độ thực hiện so với dự toán giao đầu năm, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý 14.127 triệu đồng, đạt 32% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 15.311 triệu đồng, đạt 61% dự toán TW, 45% dự toán ĐP, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước; thuế thu nhập cá nhân 43.036 triệu đồng, đạt 30% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; thuế bảo vệ môi trường 40.584 triệu đồng, đạt 28% dự toán TW, 27% dự toán ĐP, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; thu phí và lệ phí 73.497 triệu đồng, đạt 42% dự toán TW, 40% dự toán ĐP, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất 128.316 triệu đồng, đạt 46% dự toán TW, 40% dự toán ĐP, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 35.000 triệu đồng, đạt 41% dự toán, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước; thu khác ngân sách 27.497 triệu đồng, đạt 29% dự toán TW, 25% dự toán ĐP, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

- Một số khoản thu không đạt tiến độ theo dự toán giao như: Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý 102.604 triệu đồng, đạt 17% dự toán, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước; tiền thuê đất, mặt nước 598 triệu đồng, đạt 3% dự toán TW, 1% dự toán ĐP, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước; lệ phí trước bạ 28.116 triệu đồng, đạt 24% dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu xuất nhập khẩu 26.769 triệu đồng, đạt 16% so với dự toán, giảm 38% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

3. Thu huy động đóng góp là 8.626 triệu đồng, tăng 343% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

* Nhìn chung, thu NSNN trên địa bàn 03 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch bệnh và hạn hán, trong điều kiện giá nông sản trên địa bàn tỉnh không có nhiều chuyển biến tích cực, nên hầu hết các khoản thu lớn trên địa bàn đều giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các khoản thu xuất nhập khẩu, tuy nhiên xét về tổng thể vẫn đảm bảo tiến độ theo dự toán được giao.

II. Chi ngân sách địa phương (NSĐP):

Tổng chi NSĐP thực hiện 03 tháng đầu năm 2020 (đã loại trừ các khoản chi từ nguồn năm trước chuyển sang) là 2.114.559 triệu đồng, đạt 29% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước (Chi tiết như Biểu số 61/CK-NSNN). Trong đó: 

1. Chi đầu tư phát triển 1.070.733 triệu đồng, đạt 52% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi thường xuyên 1.042.826 triệu đồng, đạt 21% dự toán, tăng 13% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Chi tiết một số lĩnh vực chi cơ bản như sau: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 407.558 triệu đồng, đạt 21% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; Chi khoa học và công nghệ 4.189 triệu đồng, đạt 30% dự toán, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước; Chi bảo vệ môi trường 5.914 triệu đồng, đạt 12% dự toán, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước.

* Nhìn chung, chi ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2020 được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng cao so với thực hiện cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các khoản chi thường xuyên, nhằm đảm bảo kịp thời kinh phí chi lương, chính sách chế độ cho các các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán, các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong các tháng đầu năm như hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch Covid-19 trên người chưa được kiểm soát triệt để.  

Xem chi tiết tại đây

H.M