Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư B- giai đoạn 1 (đợt 3) thuộc dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa.

cms-publish-date 13/07/2021 | 10:35 AM  | cms-view-count: 2574
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư B- giai đoạn 1 (đợt 3) thuộc dự án: Cụm công trình...

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2, diện tích 10.668,5 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.

cms-publish-date 22/06/2021 | 04:01 PM  | cms-view-count: 6117
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2, diện tích 10.668,5 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi...

Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa.

cms-publish-date 05/05/2021 | 09:29 AM  | cms-view-count: 29903
UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước những vị trí tụ thủy tỉnh lộ 1 tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp.

cms-publish-date 26/04/2021 | 10:33 AM  | cms-view-count: 28121
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình cấp nước xã Quảng Phú- Đắk Nang, huyện Krông Nô.

cms-publish-date 23/04/2021 | 03:49 PM  | cms-view-count: 19898
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình cấp nước xã Quảng Phú- Đắk Nang, huyện Krông Nô. 1. ...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường từ thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành đi phường Nghĩa Đức (giai đoạn 2).

cms-publish-date 12/04/2021 | 10:37 AM  | cms-view-count: 27027
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường từ thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành (nay là tổ dân phố...

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2, diện tích 10.668,5 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 01/04/2021 | 04:12 PM  | cms-view-count: 34101
UBND tỉnh ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2, diện tích 10.668,5 m 2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 01/04/2021 | 04:09 PM  | cms-view-count: 37094
UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông. ...

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đối với diện tích sạt lở (đợt 6) thuộc công trình Khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah trên địa bàn hai xã: Đức Xuyên và Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 17/03/2021 | 03:34 PM  | cms-view-count: 26940
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đối với diện tích sạt lở (đợt 6) thuộc công trình Khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah trên địa...

Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/03/2021 | 10:20 AM  | cms-view-count: 23677
UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K)...

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích nằm ngoài ranh quy hoạch dự án Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông tại xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 16/03/2021 | 10:13 AM  | cms-view-count: 27159
UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích nằm ngoài ranh quy hoạch dự án Khai thác mỏ...

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa.

cms-publish-date 16/03/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 21069
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia...

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 19/02/2021 | 09:51 AM  | cms-view-count: 19215
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Giao UBND huyện  Đắk Song c ông bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy...

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021thành phố Gia Nghĩa

cms-publish-date 02/03/2021 | 10:36 AM  | cms-view-count: 16538
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND thành phố Gia Nghĩa có...

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cư Jút

cms-publish-date 02/03/2021 | 10:31 AM  | cms-view-count: 15241
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Giao UBND huyện Cư Jút có trách nhiệm: Công bố công khai kế...

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 19/02/2021 | 10:05 AM  | cms-view-count: 14909
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Đắk Mil có trách nhiệm: - Công bố công khai kế hoạch sử...

Phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Tuyến đường vận tải A-B), địa điểm tại thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 19/02/2021 | 09:35 AM  | cms-view-count: 5376
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Tuyến đường vận tải A-B),...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông (khu Hồ Đại La), thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1).

cms-publish-date 19/02/2021 | 09:30 AM  | cms-view-count: 4905
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh...

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa.

cms-publish-date 19/02/2021 | 09:19 AM  | cms-view-count: 4508
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa. Các thông tin về...

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song (đợt 2 - phần địa giới hành chính xã Nam Bình).

cms-publish-date 29/12/2020 | 03:54 PM  | cms-view-count: 16621
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song (đợt...