Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 06/05/2019 | 15:01 PM  | cms-view-count: 301
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định cụ...

Phê duyệt Đề cương - Dự toán xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất dự án khai thác Mỏ Bauxít Nhân Cơ – Đắk Nông

cms-publish-date 04/03/2019 | 03:23 PM  | cms-view-count: 5726
UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất dự án khai thác Mỏ Bauxít Nhân Cơ – Đắk Nông (khai trường năm thứ...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Kè bờ Đông thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và Đường Đ2

cms-publish-date 04/03/2019 | 03:17 PM  | cms-view-count: 5540
UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Kè bờ Đông thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu tái...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hạng mục hồ bùn đỏ và hành lang an toàn thuộc Dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ

cms-publish-date 04/03/2019 | 03:13 PM  | cms-view-count: 5603
UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hạng mục hồ bùn đỏ và hành lang an toàn thuộc Dự án nhà máy sản xuất...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm

cms-publish-date 04/03/2019 | 03:09 PM  | cms-view-count: 5428
UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm thuộc tiểu dự án...

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án Hạ lưu thủy điện Đắk Sin

cms-publish-date 04/03/2019 | 03:05 PM  | cms-view-count: 5268
UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án: Hạ lưu thủy điện Đắk Sin 1 thuộc địa phận Bon Châu Mạ, xã...

Quyết định Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Hồ Hạ và hạng mục Kè Bờ Tây

cms-publish-date 18/12/2018 | 03:37 PM  | cms-view-count: 6809
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Hồ Hạ và hạng mục Kè Bờ Tây (đoạn từ cầu Đắk Nông đến đập...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hồ Gia Nghĩa, hạng mục: Đường kết nối từ Hồ trung tâm với các khu vực xung quanh (đường K2)

cms-publish-date 17/12/2018 | 08:04 AM  | cms-view-count: 6192
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hồ Gia Nghĩa, hạng mục: Đường kết nối từ Hồ trung tâm...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 19/03/2018 | 02:05 PM  | cms-view-count: 12643
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND huyện Đắk Mil

cms-publish-date 18/06/2018 | 10:30 AM  | cms-view-count: 12243
Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo...

quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Tô Hiến Thành...

cms-publish-date 28/06/2018 | 10:27 AM  | cms-view-count: 11848
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Tô...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường giao thông tại TDP 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 28/06/2018 | 10:22 AM  | cms-view-count: 11779
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường giao...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất: Khu tập thể và Trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Nông cũ

cms-publish-date 02/08/2018 | 10:18 AM  | cms-view-count: 11762
Ngày 2/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất: Khu tập thể và Trụ sở làm việc phòng...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các thửa đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 08/08/2018 | 10:13 AM  | cms-view-count: 10630
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các thửa đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Xem...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 15/08/2018 | 10:06 AM  | cms-view-count: 9046
Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn huyện Krông Nô. Xem chi tiết văn bản đính kèm

Điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 11/07/2018 | 02:32 PM  | cms-view-count: 7763
Ngày  11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Mương dẫn nước từ cửa xả tại Km1+918, đường Tôn Đức Thắng xuống hạ lưu dòng chảy (bổ sung)

cms-publish-date 01/06/2018 | 10:04 AM  | cms-view-count: 3648
Ngày31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Mương dẫn nước từ...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 - 2020 tỉnh Đăk Nông

cms-publish-date 31/01/2018 | 10:09 AM  | cms-view-count: 4463
Tệp đính kèm Nghị quyết

Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 11/04/2018 | 04:22 PM  | cms-view-count: 4079
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, số dự án cần xác định giá đất cụ thể trong...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Lý Thái Tổ đến Khu tái định cư B (giai đoạn 1) đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

cms-publish-date 11/04/2018 | 04:27 PM  | cms-view-count: 3995
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trìn h: Đường...