Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại tổ dân phố 01, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 19/06/2020 | 09:56 AM  | cms-view-count: 199
Ngày 11/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại tổ dân phố 01, thị...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Bu Prăng.

cms-publish-date 19/06/2020 | 09:41 AM  | cms-view-count: 166
Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng...

Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về giá đất cụ thể tại các Quyết định: Số 2090/QĐ-UBND; số 61/QĐ-UBND; số 1003/QĐ-UBND

cms-publish-date 19/06/2020 | 09:12 AM  | cms-view-count: 128
Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về giá đất cụ thể tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 14/12/2018; Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 09/01/2019; Quyết...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 08/06/2020 | 03:40 PM  | cms-view-count: 90
UBNd tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân,...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Đăk Sôr 2, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 01/06/2020 | 03:48 PM  | cms-view-count: 344
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Đăk Sôr 2, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. ...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Đắk Sôr 2, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 01/06/2020 | 03:41 PM  | cms-view-count: 277
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Đắk Sôr 2, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. ...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 01/06/2020 | 03:34 PM  | cms-view-count: 269
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai...

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 11/05/2020 | 09:25 AM  | cms-view-count: 1617
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Bu Prăng huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 04/05/2020 | 09:38 AM  | cms-view-count: 868
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định đơn giá tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ.

cms-publish-date 07/04/2020 | 10:14 AM  | cms-view-count: 978
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định đơn giá tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 24/03/2020 | 09:02 AM  | cms-view-count: 959
Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Cà Phê 15/Quân khu 5 tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

cms-publish-date 11/03/2020 | 08:04 AM  | cms-view-count: 840
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Cà Phê 15/Quân khu 5 tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Xem chi tiết tại đây

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 48 (Khu đất Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút (cũ)) tổ dân phố 8, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:36 AM  | cms-view-count: 1016
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 48 (Khu đất Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút (cũ)) tổ...

Phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước (m3) trong công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:33 AM  | cms-view-count: 1072
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước (m3) trong công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trường THCS Trần Phú, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:26 AM  | cms-view-count: 943
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trường THCS Trần Phú, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường mầm non phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng (02 tầng) và hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:15 AM  | cms-view-count: 728
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường mầm non phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:07 AM  | cms-view-count: 639
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong,...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường Khu tái định cư phía Đông Hồ Trung tâm và đường Đ2, dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 20/02/2020 | 09:43 AM  | cms-view-count: 548
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tiếp giáp đường Lương Thế Vinh thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng, Khu tái...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (đợt 2).

cms-publish-date 05/02/2020 | 03:31 PM  | cms-view-count: 489
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông...

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Mở rộng trường mầm non Vàng Anh, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 05/02/2020 | 03:28 PM  | cms-view-count: 331
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Mở rộng trường mầm non Vàng Anh, xã Nam Xuân, huyện ...