Công ty Điện lực Đắk Nông nỗ lực thực hiện giảm tổn thất điện năng (16/01/2020)

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã đáp ứng được nhu cầu cung ứng điện trên địa bàn...
View all

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 52.307.563

Polls Display

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: