STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 20/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 08/07/3020 Trương Thanh Tùng
2 1731/QDD-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy chữa cháy và sân 18/10/2019 Trần Xuân Hải
3 532/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019 và nhiệm vụ tuần 42 năm 2019 17/10/2019 Phạm Ngọc Tuyển
4 1721/QDD-UBND Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án phân loại đô thị Ea T’ling, huyện Cư Jút là đô thị loại IV 16/10/2019 Nguyễn Bốn
5 1719/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế nội bộ về tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh 16/10/2019 Nguyễn Bốn
6 530/KH-UBND Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/10/2019 Nguyễn Bốn
7 1712/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công ty Cổ phần Cao su Daknoruco, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 15/10/2019 Trương Thanh Tùng
8 1700/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm 15/10/2019 Trương Thanh Tùng
9 1698/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện 14/10/2019 Nguyễn Bốn
10 1699/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil 14/10/2019 Nguyễn Bốn
11 1697/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia - Đắk Drông - Nam Dong 14/10/2019 Trần Xuân Hải
12 1691/QĐ-UBND  Hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ 11/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 25/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 11/10/2019 Trương Thanh Tùng
14 1676/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục y tế (bảo hộ lao động) năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 10/10/2019 Nguyễn Bốn
15 1688/QĐ-UBND

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích 7.526,5 m2 thuộc dự án Trung tâm Thương mại huyện Đắk Mil

10/10/2019 Trương Thanh Tùng
16 526/KH-UBND

Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép các nguồn kinh phí: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Huy động các tổ chức, đơn vị nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh

10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
17 4861/QĐ-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 của HĐND tỉnh 10/10/2019 Nguyễn Bốn
18 525/BC-UBND

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2019

10/10/2019 Nguyễn Bốn
19 1674/QDD-UBND

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2021, định hướng đến năm 2025

10/10/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 1675/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 10/10/2019 Nguyễn Bốn