VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 67/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Trang trại chăn nuôi heo Quảng Sơn 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
2 252/UBND-KGVX Triển khai Công văn số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn phòng Chính phủ 15/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 58/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 14/01/2021 Trần Xuân Hải
4 16/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021 và nhiệm vụ tuần 02 13/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
5 49/QĐ-UBND  Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường tiểu học Ngô Quyền, xã Nam Dong, huyện Cư Jút 12/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 47/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở HĐND và UBND xã Đắk Nang 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
7 48/QĐ-UBND Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ea Pô, huyện Cư Jút 12/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 01/CT-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
9 18/KH-UBND Kế hoạch năm An toàn gia thông 2021 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
10 42/QĐ-UBND Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
11 40/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa 12/01/2021 Trần Xuân Hải
12 41/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 28 nối với đường liên xã Quảng Khê - Đắk Ha 12/01/2021 Trần Xuân Hải
13 37/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa 11/01/2021 Trần Xuân Hải
14 162/UBND-KGVX Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 11/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 36/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 11/01/2021 Trần Xuân Hải
16 35/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đắk Ru 11/01/2021 Trần Xuân Hải
17 34/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc HĐND – UBND xã Đắk R’Tih; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc tổ 1 cửa; nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc công an xã, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị 11/01/2021 Trần Xuân Hải
18 33/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tuy Đức 11/01/2021 Trần Xuân Hải
19 32/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình: Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’Drung 11/01/2021 Trần Xuân Hải
20 28/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới số 2, phường Nghĩa Trung 11/01/2021 Nguyễn Đình Trung