STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 1194/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc-Nam giai đoạn 2 11/08/2020 Trần Xuân Hải
2 1193/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức 11/08/2020 Trần Xuân Hải
3 1192/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 11/08/2020 Trần Xuân Hải
4 1191/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song 11/08/2020 Trương Thanh Tùng
5 1172/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô 10/08/2020 Trần Xuân Hải
6 1177/QĐ-UBND Thành lập Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 10/08/2020 Nguyễn Bốn
7 4057/UBND-KTN  Thực hiện Công điện số 1053/CĐ-TTg ngày 09/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 10/08/2020 Trần Văn Diêu
8 422/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) 07/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 1168/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 07/08/2020 Trần Xuân Hải
10 4029/UBND-KTN  Rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai 07/08/2020 Trương Thanh Tùng
11 1167/QĐ-UBND  Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện so với quy định thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế 06/08/2020 Trần Xuân Hải
12 4001/UBND-KTTH Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 06/08/2020 Nguyễn Bốn
13 4010/UBND-KGVX Tăng cường phòng, chống và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh và công tác xét nghiệm Covid-19 06/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 418/BC-BCĐANVSTP Báo cáo kết quả công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 06/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 417/KH-UBND Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đến năm 2030 06/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 1164/QĐ-UBND Giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông để sử dụng vào mục đích xây dựng Đại đội Trinh sát 06/08/2020 Trương Thanh Tùng
17 1161/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác cho Hội Cựu chiến binh tỉnh 06/08/2020 Trần Xuân Hải
18 1160/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an tỉnh 06/08/2020 Trần Xuân Hải
19 1163/QĐ-UBND Đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (Giai đoạn 1) 06/08/2020 Trần Xuân Hải
20 1159/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 06/08/2020 Trần Xuân Hải