STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 566/QĐ-UBND Giao đất cho Trường mẫu giáo Hoa Lan sử dụng vào mục đích xây dựng trường học 23/04/2019 Trương Thanh Tùng
2 565/QĐ-UBND Cho phép Công ty TNHH MTV Lê Duyên Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án Trường mầm non tư thục Hoa Mơ 23/04/2019 Trương Thanh Tùng
3 567/QĐ-UBND  Điều chỉnh thời gian thuê đất của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 tại Điều 1 Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông 23/04/2019 Trương Thanh Tùng
4 569/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và lập phương án bán đấu giá 23/04/2019 Trương Thanh Tùng
5 574/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện 23/04/2019 Cao Huy
6 573/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và Sở Xây dựng thực hiện tại Một cửa điện tử 23/04/2019 Cao Huy
7 211/KH-UBND Tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực II năm 2019 tại tỉnh Đắk Nông 23/04/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 1787/UBND-KGVX Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 23/04/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 210/KH-UBND Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/04/2019 Trương Thanh Tùng
10 563/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh 23/04/2019 Nguyễn Bốn
11 554/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 22/04/2019 Cao Huy
12 07/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính 22/04/2019 Quách Công Ban
13 553/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 22/04/2019 Cao Huy
14 208/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 12/4 đến ngày 18/4/2019) và nhiệm vụ tuần 17 năm 2019 22/04/2019 Phạm Ngọc Tuyển
15 551/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Dno/C2B/G/01: Cung cấp túi đựng nilon, hộp đựng chất thải sắc nhọn, thùng đựng chất thải rắn … cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và 07 Bệnh viện đa khoa huyện (Trung tâm y tế huyện mớ 19/04/2019 Trần Xuân Hải
16 207/BC-UBND Báo cáo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2019 19/04/2019 Nguyễn Bốn
17 1698/UBND-KTTH Triển khai thực hiện Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháng 3 năm 2019 19/04/2019 Phạm Ngọc Tuyển
18 539/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ; thủ tục hành chính đưa ra khỏi quyết định công bố lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 19/04/2019 Cao Huy
19 536/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư 19/04/2019 Cao Huy
20 537/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế  19/04/2019 Cao Huy