VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 4245/UBND-KGVX  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa 05/08/2021 Hồ Văn Mười
2 1161/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư 05/08/2021 Lê Trọng Yên
3 4243/UBND-KGVX Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp BCĐ quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ngày 02/8/2021 05/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 4208/UBND-KGVX Đồng ý điều chỉnh tiêm vắc xin Pfizer đợt ba tại tỉnh 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 4211/UBND-KGVX Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về PC dịch Covid-19 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 1152/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Tiểu dự án: Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông 04/08/2021 Lê Văn Chiến
7 528/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 30 (từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021) và nhiệm vụ tuần 31 04/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển
8 527/KH_UBND Triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 4189/UBND-KTN Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 04/08/2021 Hồ Văn Mười
10 4193/UBND-KTTH Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024 04/08/2021 Hồ Văn Mười
11 4181/UBND_KGVX Thực hiện quy định về phát ngôn và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch, bệnh Covid-19 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 4173/UBND-KGVX Triển khai Chỉ thị số 22/CT-BTTTT ngày 26/5/2021 của Bộ TT&TT về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 4188/UBND-KGVX  Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung và tại nhà trong phòng chống Covid-19 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 1148/QĐ-UBND Phê duyệt doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí bằng ngân sách nhà nước năm 2021 theo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025” 03/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 1138/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 03/08/2021 Lê Văn Chiến
16 1140/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch Đầu tư 03/08/2021 Lê Văn Chiến
17 4163/UBND-KGVX Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 03/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 1146/QĐ-UBND Hoãn thi hành quyết định phạt tiền 03/08/2021 Lê Trọng Yên
19 1141/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 03/08/2021 Hồ Văn Mười
20 1135/QĐ-UBND Cho Công ty Cổ phần Orivi Highland thuê 23.802 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho cây sầu riêng, bơ và chanh leo 02/08/2021 Lê Trọng Yên