STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 885/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm doanh cụ cho Tiểu đoàn 301/e994 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông. 13/06/2019 Trần Xuân Hải
2 877/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bờ đông Hồ Trung tâm, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 13/06/2019 Trương Thanh Tùng
3 870/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại Một cửa điện tử

12/06/2019 Cao Huy
4 869/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 12/06/2019 Cao Huy
5 2754/UBND-KTN Xử lý thông tin báo chí phản ánh 12/06/2019 Trương Thanh Tùng
6 868/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần nhà máy điện Mặt trời Trúc Sơn  12/06/2019 Trương Thanh Tùng
7 867/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tái khi giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất thu hồi thực hiện công trình Quảng trường huyện Đắk Mil 12/06/2019 Trương Thanh Tùng
8 863/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cần dùng trong cấp cứu và điều trị (có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không trúng thầu) cho các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh 11/06/2019 Trần Xuân Hải
9 862/QĐ-UBND Thu hồi khu đất của UBND huyện Đắk Mil giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 11/06/2019 Trương Thanh Tùng
10 861/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí thực hiện tại Một cửa điện tử 11/06/2019 Cao Huy
11 302/BC-UBND

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 và xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025

11/06/2019 Trần Xuân Hải
12 856/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/06/2019 Trương Thanh Tùng
13 858/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Đắk R’Măng và mua sắm bổ sung thiết bị 10/06/2019 Trần Xuân Hải
14 859/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, huyện Đắk Glong và mua sắm bổ sung thiết bị 10/06/2019 Trần Xuân Hải
15 2701/UBND-KTN Quản lý trật tự xây dựng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Gia Nghĩa 10/06/2019 Trần Xuân Hải
16 852/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Trường Mầm non tư thục Đắk Nông  07/06/2019 Trần Xuân Hải
17 851/QĐ-UBND

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

07/06/2019 Nguyễn Bốn
18 855/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường mẫu giáo Ánh Dương 07/06/2019 Trương Thanh Tùng
19 845/QĐ-UBND Bổ sung nội dung đầu tư vào Khoản 9 và điều chỉnh Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil, thuộc Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện. 07/06/2019 Trần Xuân Hải
20 847/QĐ-UBND

Thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/06/2019 Trương Thanh Tùng