VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2026/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 30/11/2022 Hồ Văn Mười
2 6981/UBND-KGVX Tăng cường các biện pháp phòng, Chống dịch bệnh Sốt xuất huyết 30/11/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 719/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 29/11/2022 Lê Trọng Yên
4 2020/QĐ-UBND  Phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 29/11/2022 Lê Văn Chiến
5 2019/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông 29/11/2022 Lê Văn Chiến
6 2013/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/11/2022 Lê Trọng Yên
7 2003/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng tỉnh Đắk Nông     25/11/2022 Hồ Văn Mười
8 694/KH-UBND Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/11/2022 Lê Trọng Yên
9 6819/UBND-NC Triển khai Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh 23/11/2022 Hồ Văn Mười
10 6819/UBND-NC Triển khai Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh 23/11/2022 Hồ Văn Mười
11 684/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động ngày chuyển đổi số Quốc gia và ngày chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 21/11/2022 Hồ Văn Mười
12 681/KH-UBND Triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão - năm 2023 21/11/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 1823/QĐ-UBND Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Đắk Nông 19/11/2022 Hồ Văn Mười
14 6648/UBND-NNTNMT Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/8/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với thị trường đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 17/11/2022 Lê Trọng Yên
15 1820/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cảnh Phát để xây dựng Chốt chiến đấu Dân quân thường trực xã Thuận Hà, huyện Đắk Song 17/11/2022 Lê Trọng Yên
16 6653/UBND-KT Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh 17/11/2022 Hồ Văn Mười
17 671/KH-UBND  Thực hiện kê khai, công khai về tài sản, thu nhập năm 2022 17/11/2022 Hồ Văn Mười
18 6618/UBND-TH Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ 16/11/2022 Hồ Văn Mười
19 1797/QĐ-UBND Phê duyệt Kịch bản diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đắk Nông năm 2022 16/11/2022 Lê Trọng Yên
20 664/Kh-UBND Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/11/2022 Lê Trọng Yên