STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 1339/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bổ sung nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh 15/08/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 1337/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư  y tế tiêu hao phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019

15/08/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 1336/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2019, 2020 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 15/08/2019 Trương Thanh Tùng
4 1332/QĐ-UBNd Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức  15/08/2019 Trần Xuân Hải
5 1333/QĐ-UBND

Ban hành Quy trình “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

15/08/2019 Trương Thanh Tùng
6 435/KH-UBND

Tổ chức thực hiện cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

15/08/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 437/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019 15/08/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 1324/QĐ-UBND

Cho Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại - Dịch vụ Phú Hiển Vinh thuê đất để thực hiện dự án trồng cây ăn quả kết hợp trồng cây ngắn ngày theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

15/08/2019 Trương Thanh Tùng
9 1321/QĐ-UBND

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

15/08/2019 Trần Xuân Hải
10 431/KH-UBND Phòng, chống thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/08/2019 Trương Thanh Tùng
11 1312/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải  14/08/2019 Trương Thanh Tùng
12 1308/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

13/08/2019 Trương Thanh Tùng
13 428/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2019 và nhiệm vụ tuần 33 năm 2019

13/08/2019 Trần Văn Diêu
14 1304/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp (đợt 1) 12/08/2019 Trần Xuân Hải
15 1300/QĐ-UBND Về việc bổ sung vào Khoản 1, Điều 2 Quyết định 640/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông  12/08/2019 Nguyễn Bốn
16 1303/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách Hồ Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước) 12/08/2019 Trần Xuân Hải
17 3801/UBND-KTN Chỉ đạo Chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Kar 09/08/2019 Trương Thanh Tùng
18 1293/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

08/08/2019 Trần Xuân Hải
19 1290/QĐ-UBND Cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk R’lấp thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc 08/08/2019 Trương Thanh Tùng
20 1288/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bản quyền phòng chống mã độc tập trung cho máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông 08/08/2019 Nguyễn Bốn