STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 106/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trung tâm cụm xã Đắk Drô, hạng mục: Nhà văn hóa, sân vận động, chỉnh trang khu dân cư nông thôn, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 20/01/2020 Trần Xuân Hải
2 01/CĐ-UBND Bảo đảm việc chiếu sáng đô thị, vệ sinh môi trường, tiếp nhận xử lý thủ tục thanh toán trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn tỉnh 20/01/2020 Trần Xuân Hải
3 114/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Đắk Nông 20/01/2020 Trương Thanh Tùng
4 46/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 13/01 đến ngày 17/01 và nhiệm vụ tuần 04 20/01/2020 Phạm Ngọc Tuyển
5 44/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 20/01/2020 Trần Xuân Hải
6 92/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông (thuỷ lợi Sa Đa Cô) 17/01/2020 Trương Thanh Tùng
7 93/QĐ-UBND  Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức 17/01/2020 Trần Xuân Hải
8 36/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 17/01/2020 Nguyễn Bốn
9 99/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 17/01/2020 Nguyễn Bốn
10 101/QĐ-UBND Cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông thuê đất để xây dựng công trình nhà quản lý hồ đập 17/01/2020 Trương Thanh Tùng
11 103/QĐ-UBND  Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính 17/01/2020 Trần Xuân Hải
12 104/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Vinh 17/01/2020 Trương Thanh Tùng
13 105/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính trang trại chăn nuôi heo của ông Nguyễn Văn Mạnh 17/01/2020 Trương Thanh Tùng
14 83/QĐ-UBND  Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxít Nhân Cơ – Đắk Nông (Khai trường năm thứ 4 đến năm thứ 5) xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 16/01/2020 Trương Thanh Tùng
15 86/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 16/01/2020 Trần Xuân Hải
16 73/QĐ-UBND Thu hồi diện tích 502.316,4 m2 đất của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco; đồng thời, cho Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T thuê 491.463,6 m2 đất để thực hiện dự án trồng cây cao su; giao 10.852,8 m2 đất cho UBND huyện Tuy Đức quản lý 15/01/2020 Trương Thanh Tùng
17 72/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính công ty phú tài 15/01/2020 Trương Thanh Tùng
18 78/QĐ-UBND Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh 15/01/2020 Nguyễn Bốn
19 79/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/01/2020 Trương Thanh Tùng
20 81/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxít Nhân Cơ – Đắk Nông (Khai trường năm thứ 4 đến năm thứ 5) xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 15/01/2020 Trương Thanh Tùng