STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 531/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 18/04/2019 Cao Huy
2 530/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; thủ tục hành chính liên thông từ cấp xã lên cấp tỉnh lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tại Một cửa điện tử 18/04/2019 Cao Huy
3 529/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017) 18/04/2019 Trần Xuân Hải
4 527/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt chuẩn vô khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%) 18/04/2019 Trần Xuân Hải
5 528/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 776/QĐ-UBND, ngày 22/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 18/04/2019 Trần Xuân Hải
6 1672/UBND-KTTH Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghĩ lễ 30/4-1/5 17/04/2019 Nguyễn Bốn
7 02/CĐ-UBND Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5/2019 trên địa bàn tỉnh 17/04/2019 Nguyễn Bốn
8 198/BC-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 04/4 đến ngày 10/4/2019) và nhiệm vụ tuần 16 năm 2019 17/04/2019 Phạm Ngọc Tuyển
9 519/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Một cửa điện tử 17/04/2019 Cao Huy
10 520/QĐ-UBND Công bố Dạnh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 17/04/2019 Cao Huy
11 521/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Sở Công Thương và UBND cấp huyện tại Một cửa điện tử 17/04/2019 Cao Huy
12 515/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và nhà ăn Trường Quân sự địa phương 16/04/2019 Trần Xuân Hải
13 509/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hàng rào bao quanh Trường Quân sự địa phương 12/04/2019 Trần Xuân Hải
14 510/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Câu lạc bộ quân nhân trường Quân sự địa phương 12/04/2019 Trần Xuân Hải
15 500/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 11/04/2019 Trương Thanh Tùng
16 503/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông cấp cho Chi nhánh Tây nguyên Công ty 508 tại mỏ đá Hố Kè, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 11/04/2019 Trương Thanh Tùng
17 504/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 18/GP-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông cấp cho Công ty TNHH Thạch Lợi tại mỏ đá bazan thôn 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil
11/04/2019 Trương Thanh Tùng
18 505/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 01/GP-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông cấp cho Công ty TNHH MTV Trùng Dương tại mỏ đá bazan thôn 1, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil  11/04/2019 Trương Thanh Tùng
19 507/QĐ-UBND Giao đất cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Đắk Song để sử dụng vào mục đích xây dựng thao trường bắn đạn thật cho lực lượng vũ trang huyện Đắk Song 11/04/2019 Trương Thanh Tùng
20 506/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Giáo họ Thiên Hoa 11/04/2019 Trương Thanh Tùng