VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 873/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 431/KH-UBND Triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 3242/UBND-KGVX Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội 23/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 871/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 8.318,1 m2 (Trụ sở công ty) thu hồi của Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Đức Lập do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 23/06/2021 Lê Trọng Yên
5 872/QĐ-UBND Điều chỉnh danh sách cơ sở lưu trú được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả và người nhập cảnh 23/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 869/QĐ-UBND Thu hồi đất của UBND xã Đắk Gằn giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 23/06/2021 Lê Trọng Yên
7 870/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty cà phê Đức Lập giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 23/06/2021 Lê Trọng Yên
8 861/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 02: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững cà phê liên vùng các xã: Đức Mạnh, Đắk Sắc, Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông 21/06/2021 Trần Xuân Hải
9 862/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 04: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững cà phê liên vùng xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông 21/06/2021 Trần Xuân Hải
10 840/QĐ-UBND  Công nhận các tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2020 17/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 844/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 17/06/2021 Trần Xuân Hải
12 3111/UBND-KTN  Triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh 17/06/2021 Lê Trọng Yên
13 839/QĐ-UBND  Cho Công ty TNHH Chăn nuôi Quảng Sơn thuê 264.678 m2 đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo Quảng Sơn 16/06/2021 Lê Trọng Yên
14 831/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp 15/06/2021 Lê Trọng Yên
15 832/QĐ-UBND  Thu hồi 15.590,5 m2 đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa giao UBND huyện Đắk Glong quản lý 15/06/2021 Lê Trọng Yên
16 423/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) và nhiệm vụ tuần 24 15/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển
17 822/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo Cư Jút của Công ty Cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Cư Jút tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (quy mô 48.000 con heo thịt) 14/06/2021 Lê Trọng Yên
18 826/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 14/06/2021 Lê Trọng Yên
19 827/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi heo nái, quy mô 460 con tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của hộ ông Nguyễn Phạm Xuân Thảo 14/06/2021 Lê Trọng Yên
20 828/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo, quy mô 1.000 con heo nái và 15 con heo nọc tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của hộ gia đình bà Hà Thị Thu Huyền 14/06/2021 Lê Trọng Yên