VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
181 02/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 và nhiệm vụ tuần 01/2021 05/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
182 7/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp trường bắn của Công an tỉnh 05/01/2021 Trần Xuân Hải
183 8/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống mương thu nước Công an tỉnh 05/01/2021 Trần Xuân Hải
184 9/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sữa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng Trại giam của Công an tỉnh 05/01/2021 Trần Xuân Hải
185 10/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở doanh trại và nhà làm việc nghiệp vụ Cảnh sát 05/01/2021 Trần Xuân Hải
186 2008/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
187 766/BC-UBND Kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
188 765/BC-UBND Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Đắk Nông năm 2020 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
189 763/BC-UBND  Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/12/2020 Trần Xuân Hải
190 6822/UBND-KGVX Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
191 6815/UBND-KGVX Khẩn trương xử lý vụ tai nạn của học sinh tại Trường tiểu học Lê Hữu Trác; tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh tại trường học 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
192 6810/UBND-NCKSTT Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 30/12/2020 Trần Xuân Hải
193 1998/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai Biên giới, giai đoạn 2020 - 2029 30/12/2020 Lê Trọng Yên
194 1997/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa, giai đoạn 2020 - 2029 30/12/2020 Lê Trọng Yên
195 1987/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/12/2020 Lê Trọng Yên
196 761/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020 và nhiệm vụ tuần 53 29/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
197 6787/UBND-KGVX Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  việc Phòng, chống dịch Covid - 19 29/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
198 1965/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/12/2020 Lê Trọng Yên
199 1964/QĐ-UBND Công nhận các tác phẩm, nhóm tác phẩm, công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần II, năm 2020 29/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
200 1953/QĐ-UBND Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao 28/12/2020 Trần Xuân Hải