VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
181 564/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước những vị trí tụ thủy tỉnh lộ 1 tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp 26/04/2021 Lê Trọng Yên
182 571/QĐ-UBND Thu hồi Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng 26/04/2021 Trần Xuân Hải
183 566/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tín - Đắk Ngo huyện Tuy Đức 26/04/2021 Trần Xuân Hải
184 311/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021 26/04/2021 Trần Xuân Hải
185 310/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/04/2021 Trần Xuân Hải
186 304/Kh-UBND Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 23/04/2021 Nguyễn Đình Trung
187 561/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình cấp nước xã Quảng Phú- Đắk Nang, huyện Krông Nô 23/04/2021 Lê Trọng Yên
188 1880/UBND-KTTH  Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020 22/04/2021 Nguyễn Đình Trung
189 552/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 22/04/2021 Nguyễn Đình Trung
190 201/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 19/04/2021 Nguyễn Đình Trung
191 204/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 15 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021) và nhiệm vụ tuần 16 19/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
192 07/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 19/04/2021 Lê Trọng Yên
193 1804/UBND-NCKSTT Triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 16/04/2021 Trần Xuân Hải
194 531/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh 16/04/2021 Trần Xuân Hải
195 527/QD-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn 16/04/2021 Trần Xuân Hải
196 528/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu dân sinh Lo Ren, xã Đắk Sắk 16/04/2021 Trần Xuân Hải
197 529/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã Quảng Tân đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (ĐH 91 TĐ); Hạng mục: Xây dựng mới cầu nhịp 9m và đầu tư xây dựng 4,5Km đường 16/04/2021 Trần Xuân Hải
198 534/QĐ-UBND Công nhận xã duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 16/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
199 530/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 16/04/2021 Trần Xuân Hải
200 532/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải 16/04/2021 Trần Xuân Hải