VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
201 1954/QĐ-UBND Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên 28/12/2020 Trần Xuân Hải
202 1955/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh. 28/12/2020 Trần Xuân Hải
203 1956/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 28/12/2020 Trần Xuân Hải
204 1957/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 28/12/2020 Trần Xuân Hải
205 1959/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song (đợt 2 - phần địa giới hành chính xã Nam Bình) 28/12/2020 Lê Trọng Yên
206 787/BC-SNN Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Đăk Nông năm 2020 25/12/2020 Hoàng Trung Thơ
207 1927/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét tuyển hưởng chính sách thu hút đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 25/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
208 1923/QĐ-UBND Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông, đợt 2 năm 2020 25/12/2020 Lê Trọng Yên
209 1924/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng 25/12/2020 Lê Trọng Yên
210 1925/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng 25/12/2020 Lê Trọng Yên
211 6710/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông 25/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
212 1936/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức của Liên danh Công ty cổ phần xây dựng 1369, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội, Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Đông Á 25/12/2020 Nguyễn Đình Trung
213 1920/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 24/12/2020 Trần Xuân Hải
214 1922/QĐ-UBND Nộp tiền phạt nhiều lần 24/12/2020 Lê Trọng Yên
215 1910/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 23/12/2020 Nguyễn Đình Trung
216 1912/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 23/12/2020 Lê Trọng Yên
217 1913/QĐ-UBND  Công nhận huyện Đắk Mil đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020 23/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
218 1914/QĐ-UBND Công nhận huyện Đắk Song đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020 23/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
219 1915/QĐ-UBND Công nhận huyện Krông Nô đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020 23/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
220 1916/QĐ-UBND Công nhận thành phố Gia Nghĩa đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020 23/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh