VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
221 1917/QĐ-UBND Thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Đắk R’lấp quản lý, bố trí sử dụng; đồng thời, thu hồi Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 600162 do UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (cũ) ngày 27/12/2001 23/12/2020 Lê Trọng Yên
222 1903/QĐ-UBND Ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực 22/12/2020 Trần Xuân Hải
223 744/BC-UBND Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ 2020 (giai đoạn 2011-2020) 22/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
224 1906/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk N’Drung - Thuận Hà 22/12/2020 Nguyễn Đình Trung
225 745/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020 và nhiệm vụ tuần 52 22/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
226 1893/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng, giai đoạn 2020 - 2029 21/12/2020 Lê Trọng Yên
227 739/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình số 63/CTr-TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 18/12/2020 Lê Trọng Yên
228 458/CTSBMTT-QTHT Đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 16/12/2020 Lê Quang Tùng
229 1879/QĐ-UBND Xử phạt vị phạm hành chính 16/12/2020 Lê Trọng Yên
230 733/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020 và nhiệm vụ tuần 51 16/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
231 1880/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 16/12/2020 Lê Trọng Yên
232 1878/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh 15/12/2020 Trần Xuân Hải
233 1869/QĐ-UBND Tặng Thiếp mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
234 1871/QĐ-UBND  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) 15/12/2020 Trần Xuân Hải
235 6445/UBND-KTTH Thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Nguyễn Đình Trung
236 1872/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua bơm kim tiêm nhựa phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin Bạch hầu giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
237 1875/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án khoanh vùng và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
238 650/UBND-KGVX Hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
239 6446/UBND-KTTH Hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Nguyễn Đình Trung
240 1876/QĐ-UBND Ban hành quy định mô hình kết nối mạng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh