VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
221 188/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) và nhiệm vụ tuần 15 13/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
222 184/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 12/04/2021 Nguyễn Đình Trung
223 484/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ công tác kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/04/2021 Nguyễn Đình Trung
224 478/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường từ thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành (nay là tổ dân phố Nghĩa Tín, phường Quảng Thành) đi phường Nghĩa Đức (giai đoạn 2) 09/04/2021 Lê Trọng Yên
225 1658 Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu 09/04/2021 Nguyễn Đình Trung
226 181/KH-UBND Tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030 08/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
227 06/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 08/04/2021 Trần Xuân Hải
228 461/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 07/04/2021 Trần Xuân Hải
229 463/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 07/04/2021 Trần Xuân Hải
230 464/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 07/04/2021 Trần Xuân Hải
231 179/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 13 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021) và nhiệm vụ tuần 14 07/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
232 462/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 07/04/2021 Trần Xuân Hải
233 180/BC-UBND Đánh giá tình hình triển khai Luật hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm 2018-2020 trên địa bàn tỉnh đăk nông 07/04/2021 Trần Xuân Hải
234 1607/UBND-NCKSTT Triển khai Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 26/3/2021 của Văn phòng Chính phủ 06/04/2021 Nguyễn Đình Trung
235 175/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
236 176/KH-UBND Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
237 469/QĐ-UBND  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 Trần Xuân Hải
238 459/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ  06/04/2021 Trần Xuân Hải
239 460/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 06/04/2021 Trần Xuân Hải
240 456/QĐ-UBND Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô 2.400 con heo nái của Công ty TNHH Đầu tư – CN Thành Phát tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 Lê Trọng Yên