VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
241 457/QĐ-UBND Giao đất cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông để xây dựng Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil 06/04/2021 Lê Trọng Yên
242 447/QĐ-UBND Dự án Trang trại chăn nuôi heo heo thịt, quy mô 2.400 con tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của hộ gia đình bà Lê Thị Hồng 05/04/2021 Lê Trọng Yên
243 450/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi 2.400 con heo thịt của Hộ gia đình ông Phạm Xuân Hải tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 05/04/2021 Lê Trọng Yên
244 449/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi 2.400 con heo thịt của Hộ gia đình ông Lê Văn Hùng tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 05/04/2021 Lê Trọng Yên
245 448/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái, quy mô 3.000 con tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy 05/04/2021 Lê Trọng Yên
246 442/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã Đắk R’la đi xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil 05/04/2021 Nguyễn Đình Trung
247 1536/UBND-KGVX Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 02/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
248 441/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
249 170/Kh-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
250 439/QĐ-UBND thu hồi đất của Đoàn Tài nguyên nước Trung Tây Nguyên; đồng thời, giao 650 m2 đất cho UBND huyện Cư Jút để quản lý, sử dụng 31/03/2021 Lê Trọng Yên
251 434/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Nông; hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp 31/03/2021 Nguyễn Đình Trung
252 165/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021 và nhiệm vụ tuần 13 30/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
253 164/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

30/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
254 415/QĐ-UBND Điều chỉnh nhân sự Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 30/03/2021 Nguyễn Đình Trung
255 413/QĐ-UBND  Giao đất cho UBND xã Nam Bình, huyện Đắk Song để xây dựng khu vui chơi giải trí thôn 10 29/03/2021 Lê Trọng Yên
256 412/QĐ-UBND  Giao đất cho Chi hội Tin lành Lâm Lạc để sử dụng vào mục xây dựng công trình tôn giáo 29/03/2021 Lê Trọng Yên
257 1431/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Thông báo 57/TB-VPCP  ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ 29/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
258 406/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông năm 2021 29/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
259 161/BC-BCĐLNATTP Báo cáo kết quả công tác an toàn thực phẩm năm 2020Phương hướng hoạt động năm 2021 29/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
260 402/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2, diện tích 10.668,5 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 29/03/2021 Lê Trọng Yên