VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
241 1863/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 14/12/2020 Nguyễn Đình Trung
242 1864/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi tỉnh lộ 3 (ĐT.683) xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1) 14/12/2020 Nguyễn Đình Trung
243 1865/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh; giao đất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Glong để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện 14/12/2020 Lê Trọng Yên
244 1867/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’Nông do N’Trang Lơng lãnh đạo – Giai đoạn 1 Hạng mục: Bể nước PCCC, giếng khoan và hệ thống PCCC ngoài nhà đồn Bunmera 14/12/2020 Nguyễn Đình Trung
245 1854/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng Trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Trần Xuân Hải
246 6422/UBND-KTN Triển khai chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm lông móng giai đoạn 2021-2025 11/12/2020 Lê Trọng Yên
247 1848/QĐ-UBND Thu hồi đất của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16; đồng thời, giao diện tích 100.125,9 m2 đất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức để xây dựng khu sơ tán kết hợp mục đích quản lý, bảo vệ rừng 10/12/2020 Lê Trọng Yên
248 720/KH-UBND Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Đắk Nông năm 2021 10/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
249 1843/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 10/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
250 36/GP-UBND  Giấy phép khai thác nước dưới đất  10/12/2020 Lê Trọng Yên
251 142/2020/NĐ-CP Tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 09/12/2020 Nguyễn Xuân Phúc
252 1842/QĐ-UBND  Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông 09/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
253 1841/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Bờ Tây Hồ trung tâm (đợt 2), thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 09/12/2020 Lê Trọng Yên
254 1838/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 09/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
255 1837/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 09/12/2020 Lê Trọng Yên
256 1835/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 09/12/2020 Trần Xuân Hải
257 1834/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/12/2020 Trần Xuân Hải
258 6369/UBND-KTN Triển khai các nội dung tại kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng 09/12/2020 Lê Trọng Yên
259 718/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày 30-11 đến ngày 06/12/2020 và nhiệm vụ tuần 50 09/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
260 1833/QĐ-UBND  Giao đất cho Chùa Khánh Phước để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo 08/12/2020 Lê Trọng Yên