VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
261 2104/UBND-KGVX Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 03/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
262 594/QĐ-UBND Đưa tên cá nhân ra khỏi “Dữ liệu Ngân hàng tên danh nhân, địa danh lịch sử, ngày truyền thống, tên hồ, đồi, sông, suối dùng để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
263 590/QĐ-UBND Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II năm 2020 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
264 592/QĐ-UBND  Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021 29/04/2021 Nguyễn Đình Trung
265 321/BC-UBND Sơ kết việc thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
266 322/KH-UBND  Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
267 2064/UBND-KGVX Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
268 582/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (CTy Cấp nước) 28/04/2021 Lê Trọng Yên
269 585/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Xá, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung
270 314/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 16 (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021) và nhiệm vụ tuần 17 27/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
271 581/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cấp bách công trình thủy lợi Đắk G’lun 2, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Tràn xã lũ, đập đất và đường quản lý vận hành) 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung
272 578/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Sình Muống, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung
273 577/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Lâm Trường (thôn 5), xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung
274 576/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tường chắn mái ta luy đường giao thông đối ngoại thuộc dự án ổn định dân di cư tự do phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung
275 574/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu thôn 7, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung
276 573/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kè Đắk Nang (giai đoạn 2), thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung
277 1987/UBND-KGVX Thời gian nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc; phòng, chống dịch Covid-19; quản lý hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 27/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
278 1968/UBND-KGVX Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 26/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
279 564/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước những vị trí tụ thủy tỉnh lộ 1 tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp 26/04/2021 Lê Trọng Yên
280 571/QĐ-UBND Thu hồi Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng 26/04/2021 Trần Xuân Hải