VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
281 356/QĐ-UBND Thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới; đồng thời, giao 31.441,2 m2 đất để Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức để quản lý, bảo vệ rừng kết hợp mục đích quốc phòng an ninh 17/03/2021 Lê Trọng Yên
282 357/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường đối với diện tích sạt lở (đợt 6) thuộc công trình Khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah trên địa bàn hai xã: Đức Xuyên và Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 17/03/2021 Lê Trọng Yên
283 358/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch quản lý, giám sát chất thải rắn tại các lưu vực sông, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/03/2021 Lê Trọng Yên
284 347/QĐ-UBND Điều chỉnh thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I và Giáo viên viên trung học phổ thông hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập năm 2020 16/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
285 136/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
286 353/QĐ-UBND Giao đất cho UBND thị trấn Đắk Mil để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Hội trường tổ dân phố 3 16/03/2021 Lê Trọng Yên
287 1169/UBND-NCKSTT  Thực hiện báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ 16/03/2021 Trần Xuân Hải
288 134/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021 và nhiệm vụ tuần 11 15/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
289 341/QĐ-UBND Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 15/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
290 343/QĐ-UBND Điều chỉnh tên tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 19/8/2015 và Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông 15/03/2021 Lê Trọng Yên
291 338/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2, diện tích 10.668,5 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 15/03/2021 Lê Trọng Yên
292 336/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nối dài từ thôn 10 xã Quảng Hòa đi Quảng Sơn 15/03/2021 Trần Xuân Hải
293 129/KH-UBND Thu, nộp và miễn, giảm Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 (Đợt 1) 15/03/2021 Lê Trọng Yên
294 04/CT-UBND Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 15/03/2021 Nguyễn Đình Trung
295 125/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/03/2021 Trần Xuân Hải
296 325/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 12/03/2021 Trần Xuân Hải
297 326/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 12/03/2021 Trần Xuân Hải
298 335/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 12/03/2021 Trần Xuân Hải
299 127/KH-UBND Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
300 126/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh 12/03/2021 Lê Trọng Yên