VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
281 1782/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trồng xoài tại bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo 2020 02/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
282 1781/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo 2020 02/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
283 6214/UBND-KGVX Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 01/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
284 6210/UBND-KTN Phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh 01/12/2020 Lê Trọng Yên
285 6182/UBND-NCKSTTHC Triển khai nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ 01/12/2020 Lê Trọng Yên
286 1774/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính  01/12/2020 Trương Thanh Tùng
287 1770/QĐ-UBND  Điều chỉnh thông tin người dân của huyện Cư Jút gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
288 1763/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô 30/11/2020 Trần Xuân Hải
289 6467/UBND-KGVX  Tuyên truyền Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020 30/11/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
290 1758/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đập thôn 1, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp 27/11/2020 Nguyễn Đình Trung
291 1757/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp thương mại và nhà ở Đắk Mil 27/11/2020 Nguyễn Đình Trung
292 1756/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh 27/11/2020 Nguyễn Đình Trung
293 1752/QĐ-UBND Giao đất cho Chi hội tin lành Bu So 2 để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo 25/11/2020 Lê Trọng Yên
294 1753/QĐ-UBND Giao đất cho Chi hội tin lành Wa Yo để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo 25/11/2020 Lê Trọng Yên
295 1751/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi gia công 3.000 con heo thịt Hải Yến tại thôn Châu Thành, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của hộ gia đình Trần Thị Hải Yến 25/11/2020 Lê Trọng Yên
296 685/BC-UBND Báo cáo 03 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ 25/11/2020 Nguyễn Đình Trung
297 1750/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng rừng sản xuất nguyên liệu của Công ty TNHH Nông nghiệp MJ Việt Nam 24/11/2020 Nguyễn Đình Trung
298 679/KH-UBND Thực hiện Đề án tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk nông 24/11/2020 Nguyễn Đình Trung
299 684/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ 24/11/2020 Nguyễn Đình Trung
300 682/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Ttuần 47 ( từ ngày 16/11 đến 22/11/2020) và nhiệm vụ tuần 48. 24/11/2020 Phạm Ngọc Tuyển